logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2014 – strona Centrali NFZ

Informacje wspólne

leczenie szpitalne

ilość plików: 16

11.10.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje, informacja o cenie oczekiwanej, komunikat o szkoleniu i przygotowaniu oferty) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne – program lekowy:
- leczenie chłoniaków złośliwych
- leczenie przewlekłej białaczki szpikowej
- lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
- leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (PH+)
- leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 CHOROBA HODGKINA; C84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T)
- leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD-10 C91.1)
- leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej
- lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5Q (DD46)
 
05.10.2017
Rokowania (ogłoszenia wraz z definicjami i informacją o cenie oczekiwanej) w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne:
442 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - N01, N20; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny - Dąbrowa Górnicza
443 - neonatologia - hospitalizacja; neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25 - Dąbrowa Górnicza
 
29.09.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacjami o cenach oczekiwanych oraz informacja o spotkaniach informacyjnych dotyczących postępowań) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne:
- zespół chirurgii jednego dnia
- hospitalizacja planowa
 
09.10.2017
Komunikat nr 116/2017 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE – ODDZIAŁY SZPITALNE w trybie hospitalizacja planowa w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert
 
17.10.2017
Oświadczenie z dnia 17 października 2017 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne, w trybach:
- hospitalizacja planowa
- zespół chirurgii jednego dnia
 
20.10.2017
Oświadczenie z dnia 20 października 2017 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:
- zespół chirurgii jednego dnia
- hospitalizacja planowa
 
07.08.2017
Rokowania (ogłoszenia wraz z definicjami i informacją o cenie oczekiwanej) w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne:
422 - alergologia specjalistyczna - hospitalizacja - Zabrze
423 - dermatologia i wenerologia specjalistyczna - hospitalizacja - Bytom
424 - dermatologia i wenerologia specjalistyczna - hospitalizacja - Zabrze
425 - dermatologia i wenerologia specjalistyczna - hospitalizacja - Częstochowa
426 - dermatologia i wenerologia specjalistyczna - hospitalizacja - Sosnowiec
427 - dermatologia i wenerologia specjalistyczna - hospitalizacja - Rybnik
 
12.09.2017
Oświadczenie z dnia 12 września 2017 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie rokowań mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne:
427 - dermatologia i wenerologia specjalistyczna - hospitalizacja - Rybnik
 
14.09.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie rokowań przeprowadzonych na podstawie art. 144 Ustawy
leczenie szpitalne:
422 - alergologia specjalistyczna - hospitalizacja - Zabrze
423 - dermatologia i wenerologia specjalistyczna - hospitalizacja - Bytom
424 - dermatologia i wenerologia specjalistyczna - hospitalizacja - Zabrze
425 - dermatologia i wenerologia specjalistyczna - hospitalizacja - Częstochowa
426 - dermatologia i wenerologia specjalistyczna - hospitalizacja - Sosnowiec
 
20.09.2017
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie rokowań mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne:
427 - dermatologia i wenerologia specjalistyczna - hospitalizacja - Rybnik
 
28.07.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje i informacje o cenie oczekiwanej i szkoleniu) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne – program lekowy:
- leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) (ICD-10 Q85.1);
- leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20)
 
15.09.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne – program lekowy:
- leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) (ICD-10 Q85.1);
- leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20)
 
24.07.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje, informacje o cenie oczekiwanej, szkoleniu) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne – chemioterapia
 
26.07.2017
Ogłoszenie w sprawie odwołania postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz leczenie szpitalne chemioterapia
 
24.07.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje, informacje o cenie oczekiwanej, szkoleniu, nowych programach) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne – program lekowy
 
26.07.2017
Ogłoszenie w sprawie odwołania postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz leczenie szpitalne chemioterapia
 

ilość plików: 16