logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

leczenie stomatologiczne

ilość plików: 37

05.10.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
- świadczenia protetyki stomatologicznej
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
 
23.10.2017
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 grudnia 2017 roku do 30 czerwca 2022 roku w rodzaju:
leczenie stomatologiczne
numery postępowań:
12-17-000445/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-17-000465/STM/07/1/07.0000.214.02/01
12-17-000468/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-17-000474/STM/07/1/07.0000.219.02/01
 
15.11.2017
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 grudnia 2017 roku do 30 czerwca 2022 roku w rodzaju:
leczenie stomatologiczne
numer postępowania:
12-17-000448/STM/07/1/07.0000.214.02/01
 
15.11.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
- świadczenia protetyki stomatologicznej
 
25.09.2017
Ogłoszenie (oraz definicja) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju:
leczenie stomatologiczne
441 - świadczenia ogólnostomatologiczne
 
12.10.2017
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 154 ust. 7 Ustawy:
leczenie stomatologiczne:
441 - świadczenia ogólnostomatologiczne
 
17.08.2017
Ogłoszenie (oraz definicja) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju:
leczenie stomatologiczne
429 - świadczenia ogólnostomatologiczne
 
30.08.2017
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 154 ust. 7 Ustawy:
leczenie stomatologiczne:
429 - świadczenia ogólnostomatologiczne
 
03.07.2017
Ogłoszenie (oraz definicja) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju:
leczenie stomatologiczne
337 - świadczenia protetyki stomatologicznej
 
20.07.2017
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 154 ust. 7 Ustawy:
leczenie stomatologiczne:
337 - świadczenia protetyki stomatologicznej
 
13.04.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje) - część I - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
13.04.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje) - część II - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
13.04.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje) - część III - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
13.04.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje) - część IV - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
13.04.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje) - część V - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
13.04.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje) - część VI - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
13.04.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje) - część VII - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
13.04.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje) - część VIII - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
13.04.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje) - część IX - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
13.04.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje) - część X - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
13.04.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje) - część XI - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
14.04.2017
Komunikat nr 39/2017 dla oferentów biorących udział w konkursie ofert w rodzaju: leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych w sprawie liczby punktów przypadających na etat przeliczeniowy oraz ceny oczekiwanej
 
26.04.2017
Komunikat nr 44/2017 dla oferentów w sprawie zmiany terminów składania i otwierania ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych
 
28.04.2017
Komunikat nr 46/2017 dla oferentów w sprawie składania ofert w postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych
 
29.06.2017
Oświadczenie z dnia 29 czerwca 2017 roku o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne
 
30.06.2017
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2022 roku w rodzaju leczenie stomatologiczne
12-17-000303/STM/07/1/07.0000.218.02/01 - świadczenia ogólnostomatologiczne
 
30.06.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
07.07.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
14.07.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne
 
07.04.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje, informacja o cenie oczekiwanej i obszarach kontraktowania oraz informacja o przygotowaniu oferty) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia
 
10.04.2017
Komunikat nr 35/2017 dla oferentów w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
 
24.04.2017
Komunikat nr 41/2017 dla oferentów w sprawie zmiany terminów składania oraz otwarcia ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
 
04.05.2017
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2022 roku w rodzaju leczenie stomatologiczne

Numery postępowań:
12-17-0000132/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000118/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000133/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000115/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000145/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000126/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000117/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000127/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000131/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000113/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000114/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000138/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000123/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000122/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000125/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000121/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-17-0000139/STM/07/1/07.0000.221.02/01
 
05.06.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia
 
05.04.2017
Ogłoszenie konkursu ofert (oraz definica, informacja o cenie oczekiwanej i obszarach kontraktowania) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
 
06.04.2017
Informacja (wraz z załącznikami) dotycząca przygotowania ofert w postępowaniach konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2017 i lata następne
 
02.06.2017
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
 

ilość plików: 37