logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2014 – strona Centrali NFZ

Informacje wspólne

świadczenia odrębnie kontraktowane

ilość plików: 10
 • Archiwum
 • 14.07.2017
  Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:
  świadczenia odrębnie kontraktowane
  373 - koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - województwo śląskie
   
  14.07.2017
  Cena oczekiwana: 1 punkt = 1,00 zł
  06.07.2017
  Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju:
  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
  - koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - województwo śląskie
   
  03.07.2017
  Ogłoszenie konkursu ofert (oraz definicja i informacja o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
  336 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I - śląskie
   
  11.07.2017
  Informacja dotycząca postępowania konkursowego mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I, prowadzonego na terenie województwa śląskiego
   
  14.09.2017
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
  336 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I - śląskie
   
  29.06.2017
  Ogłoszenie konkursu ofert (oraz definicja i informacja o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
  335 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I - śląskie
   
  30.06.2017
  Oświadczenie z dnia 30 czerwca 2017 roku o odwołaniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
  335 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I - śląskie
   
  10.03.2017
  Zaproszenia (wraz z definicjami) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:
  świadczenia odrębnie kontraktowane
  50 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub na III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)
  51 - dziecięca opieka koordynowana (DOK)
   
  01.08.2017
  Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach i podpisanych umowach (stan na 01.08.2017 r.):
  świadczenia odrębnie kontraktowane
  50 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub na III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)
  51 - dziecięca opieka koordynowana (DOK)
   
  29.12.2016
  Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie koordynowanej opieki:
  - nad kobietą w ciąży realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej
  - nad dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
   

  ilość plików: 10
 • Archiwum