logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Kontraktowanie 2018

Kontraktowanie 2014 – strona Centrali NFZ

Informacje wspólne

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

ilość plików: 10
 • Archiwum
 • 22.05.2018
  Informacja dla osób planujących złożenie ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, którzy obecnie nie realizują umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
   
  25.04.2018
  Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacjami i komunikatem) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
  • CHIRURGIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI - subregion północny, subregion południowy
  • DIABETOLOGIA DLA DZIECI - subregion północny
  • CHOROBY ZAKAŹNE DLA DZIECI - subregion centralny, subregion północny, subregion południowy
  • REUMATOLOGIA DLA DZIECI - subregion północny, subregion południowy
  • GASTROENTEROLOGIA DLA DZIECI - subregion północny, subregion południowy
  • UROLOGIA DZIECIĘCA - subregion północny, subregion południowy
  • ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - subregion północny, subregion południowy
  • LECZENIE ZEZA - subregion południowy, subregion centralny, subregion północny
  • ENDOKRYNOLOGIA DLA DZIECI - subregion północny
  • GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT - subregion północny
  • NEFROLOGIA DLA DZIECI - subregion północny
  • IMMUNOLOGIA - województwo śląskie
   
  10.05.2018
  Oświadczenie z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie końcowej data składania ofert oraz otwarcia ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna
   
  16.05.2018
  Ogłoszenia o unieważnieniu postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
  • 280 – chirurgia onkologiczna dla dzieci – subregion południowy
  • 281 – chirurgia onkologiczna dla dzieci – subregion północny
  • 283 – choroby zakaźne dla dzieci – subregion centralny
  • 284 – reumatologia dla dzieci – subregion północny
  • 286 – urologia dziecięca – subregion północny
  • 291 – gastroenterologia dla dzieci – subregion południowy
  • 292 – urologia dziecięca – subregion południowy
  • 295 – reumatologia dla dzieci – subregion południowy
  • 297 – onkologia i hematologia dziecięca – subregion południowy
  • 299 – immunologia – województwo śląskie
  • 300 – choroby zakaźne dla dzieci – subregion południowy
   
  04.06.2018
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
  • 298 – leczenie zeza - subregion północny
   
  08.06.2018
  Oświadczenie z dnia 8 czerwca 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • 294 – ginekologia dla dziewcząt - subregion północny
   
  11.06.2018
  Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
  • 282 – świadczenia w zakresie diabetologii dla dzieci
  • 285 – świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci, świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci - diagnostyka onkologiczna
  • 287 – świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej, świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej - diagnostyka onkologiczna
  • 288 – świadczenia w zakresie leczenia zeza
  • 289 – świadczenia w zakresie leczenia zeza
  • 290 – świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci
  • 293 – świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci, świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci - diagnostyka onkologiczna
  • 296 – świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci kwalifikowanie do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych - zakres skojarzony do nefrologii dla dzieci 02.1131.001.02, świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci - diagnostyka onkologiczna
   
  18.06.2018
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • 294 – ginekologia dla dziewcząt - subregion północny
   
  19.12.2017
  Ogłoszenie (wraz z definicją oraz informacją o cenie oczekiwanej)konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
  • 144 – świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna
  na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
   
  26.01.2018
  Oświadczenie z dnia 25 stycznia 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert ogłoszonego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • 144 – świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna
  na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
   
  05.02.2018
  Oświadczenie z dnia 5 lutego 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert ogłoszonego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • 144 – świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna
  na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
   

  ilość plików: 10
 • Archiwum