logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Kontraktowanie 2018

Kontraktowanie 2014 – strona Centrali NFZ

Informacje wspólne

leczenie szpitalne

ilość plików: 17
 • Archiwum
 • 05.12.2017
  Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
  leczenie szpitalne:
  - 126 - urologia - hospitalizacja planowa, urologia - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny
  - 127 - chirurgia plastyczna - zespół chirurgii jednego dnia
  na obszarze: śląskie
   
  22.11.2017
  Ogłoszenia (wraz z ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju:
  leczenie szpitalne: - neonatologia - hospitalizacja
  - neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny
  - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja
  - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny
  - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (wyłącznie ginekologia)
  - teleradioterapia
   
  21.11.2017
  Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
  leczenie szpitalne - hospitalizacja:
  zakresy:
  - okulistyka,
  - otorynolaryngologia,
  - hematologia,
  - urologia,
  - neurologia,
  - nefrologia,
  - chirurgia naczyniowa,
  - chirurgia szczękowo-twarzowa
   
  04.12.2017
  Komunikat nr 138/2017 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – oddziały szpitalne w trybie hospitalizacja dotyczący szczegółowych kryteriów wyboru ofert
   
  05.12.2017
  Oświadczenie z dnia 5 grudnia 2017 r. o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - hospitalizacja:
  zakresy:
  - okulistyka,
  - otorynolaryngologia,
  - hematologia,
  - urologia,
  - neurologia,
  - nefrologia,
  - chirurgia naczyniowa,
  - chirurgia szczękowo-twarzowa
   
  20.11.2017
  Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami dla świadczeniodawców) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju:
  leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe):
  - program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
  - program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C
  - program lekowy - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
  - program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
  - program lekowy - leczenie raka piersi
  - program lekowy - leczenie raka nerki
  - program lekowy - leczenie chłoniaków złośliwych
  - program lekowy - leczenie choroby Hurler
  - program lekowy - leczenie stwardnienia rozsianego
  - program lekowy - leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (CHLC)
  - program lekowy - leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
  - program lekowy - leczenie inhibitorami TNF ALFA świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
  - program lekowy - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
  - program lekowy - leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem
  - program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
  - program lekowy - leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
  - program lekowy - leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
  - program lekowy - leczenie zaawansowanego raka żołądka
  - program lekowy - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
  - program lekowy - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
  - program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2)
  - program lekowy - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31)
  - program lekowy - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10: C.91.1)
   
  20.11.2017
  Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami dla świadczeniodawców) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju:
  leczenie szpitalne - chemioterapia:
  - chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
  - chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
  - chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym
   
  17.11.2017
  Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
  leczenie szpitalne:
  - hospitalizacja
   
  20.11.2017
  Komunikat nr 137/2017 w sprawie postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, realizowanych w trybie „hospitalizacja”
   
  21.11.2017
  Ogłoszenie w sprawie odwołania ogłoszonych postępowań w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w trybie hospitalizacja, w zakresach: okulistyka, otorynolaryngologia, hematologia, urologia, neurologia, nefrologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia szczękowo-twarzowa
   
  29.09.2017
  Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacjami o cenach oczekiwanych oraz informacja o spotkaniach informacyjnych dotyczących postępowań) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
  leczenie szpitalne:
  - zespół chirurgii jednego dnia
  - hospitalizacja planowa
   
  09.10.2017
  Komunikat nr 116/2017 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – oddziały szpitalne w trybie hospitalizacja planowa w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert
   
  17.10.2017
  Oświadczenie z dnia 17 października 2017 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju:
  leczenie szpitalne:
  - hospitalizacja planowa
  - zespół chirurgii jednego dnia
   
  20.10.2017
  Oświadczenie z dnia 20 października 2017 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju:
  leczenie szpitalne:
  - zespół chirurgii jednego dnia
  - hospitalizacja planowa
   
  30.10.2017
  Oświadczenie z dnia 30 października 2017 roku o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju:
  leczenie szpitalne - zespół chirurgii jednego dnia
  numery postępowań:
  - 12-18-000008/LSZ/03/1/03.4630.032.02/01
  - 12-18-000018/LSZ/03/1/03.4540.032.02/01
   
  10.11.2017
  Oświadczenie z dnia 10 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju:
  leczenie szpitalne - hospitalizacja planowa
  numer postępowania:
  - 12-18-000034/LSZ/03/1/01
   
  30.11.2017
  Oświadczenie z dnia 30 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju :
  leczenie szpitalne - zespół chirurgii jednego dnia
  numer postępowania:
  - 12-18-000006/LSZ/03/1/03.4550.032.02/01
   

  ilość plików: 17
 • Archiwum