logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Kontraktowanie 2018

Kontraktowanie 2014 – strona Centrali NFZ

Informacje wspólne

świadczenia odrębnie kontraktowane

ilość plików: 24

24.09.2018
Zaproszenie (wraz z definicją) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane
 • 542 – koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)
na obszarze: śląskie
 
03.09.2018
Ogłoszenie (wraz z definicją i informacjami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • 543 – badania zgodności tkankowej
 
21.09.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • 543 – badania zgodności tkankowej
 
12.06.2018
Ogłoszenie konkursów ofert (wraz z definicjami i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
 • 382 - hemodializoterapia, na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory;
 • 383 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru, na obszarze: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec
 • 384 - hemodializoterapia, na obszarze: tarnogórski, Bytom, Piekary Śląskie
 
18.07.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane
 • 382 - hemodializoterapia, na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory;
 • 383 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru, na obszarze: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec
 • 384 - hemodializoterapia, na obszarze: tarnogórski, Bytom, Piekary Śląskie
 
05.06.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
 • 373 – żywienie pozajelitowe w warunkach domowych
 
13.07.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 373 – żywienie pozajelitowe w warunkach domowych
 
21.05.2018
Ogłoszenie (wraz z definicją) konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane
 • 358 – hemodializoterapia - na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 
15.06.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane
 • 358 – hemodializoterapia - na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 
26.04.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicjami i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 301 – hemodializoterapia - bielski
 • 302 – hemodializoterapia z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - rybnicki
 • 303 – hemodializoterapia z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - bielski
 • 304 – hemodializoterapia - rybnicki
 
21.05.2018
Oświadczenie z dnia 21 maja 2018 roku o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • 301 – hemodializoterapia - bielski
 
08.06.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 302 – hemodializoterapia z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - rybnicki
 • 303 – hemodializoterapia z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - bielski
 • 304 – hemodializoterapia - rybnicki
 
29.03.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicjami i informacją o cenach oczekiwanych) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 244 - hemodializoterapia
 • 245 - hemodializoterapia
 • 246 - hemodializoterapia
 • 247 - żywienie dojelitowe w warunkach domowych
 • 248 - tlenoterapia domowa
 • 249 - dializoterapia otrzewnowa
 • 250 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 • 251 - leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych
 • 252 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 • 253 - dializoterapia otrzewnowa
 • 254 - hemodializoterapia
 • 255 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 • 256 - hemodializoterapia
 • 257 - dializoterapia otrzewnowa
 • 258 - dializoterapia otrzewnowa
 • 259 - dializoterapia otrzewnowa
 • 260 - hemodializoterapia
 • 261 - badania genetyczne
 • 262 - terapia izotopowa (SOK)
 • 263 - dializoterapia otrzewnowa
 • 264 - żywienie pozajelitowe w warunkach domowych
 • 265 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 • 266 - badania izotopowe
 • 267 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 • 268 - hemodializoterapia
 • 269 - terapia hiperbaryczna
 • 270 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 • 271 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 • 272 - badania zgodności tkankowej
 
03.04.2018
Oświadczenie z dnia 03 kwietnia 2018 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 
04.04.2018
Komunikat nr 37/2018 dla świadczeniodawców dotyczący postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w sprawie spotkania informacyjnego
 
10.04.2018
"Zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej 2018 w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - aspekty formalno-prawne" - prezentacja Śląskiego OW NFZ
 
13.04.2018
Oświadczenie z dnia 12 kwietnia 2018 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 
19.04.2018
Oświadczenie z dnia 19 kwietnia 2018 roku o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
 • 249 - dializoterapia otrzewnowa
 • 272 - badania zgodności tkankowej
 
26.04.2018
Oświadczenie z dnia 26 kwietnia 2018 roku o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
 • 246 - hemodializoterapia
 • 250 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 • 260 - hemodializoterapia
 • 267 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 
01.06.2018
Oświadczenie z dnia 1 czerwca 2018 roku o zmianie terminów rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • 247 - żywienie dojelitowe w warunkach domowych
 • 248 - tlenoterapia domowa
 • 251 - leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych
 • 259 - dializoterapia otrzewnowa
 • 261 - badania genetyczne
 • 262 - terapia izotopowa (SOK)
 • 265 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 • 266 - badania izotopowe
 • 271 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 
04.06.2018
Oświadczenie z dnia 4 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
 • 264 - żywienie pozajelitowe w warunkach domowych
 
04.06.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 244 - hemodializoterapia
 • 245 - hemodializoterapia
 • 252 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 • 253 - dializoterapia otrzewnowa
 • 254 - hemodializoterapia
 • 255 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 • 256 - hemodializoterapia
 • 257 - dializoterapia otrzewnowa
 • 258 - dializoterapia otrzewnowa
 • 263 - dializoterapia otrzewnowa
 • 268 - hemodializoterapia
 • 269 - terapia hiperbaryczna
 • 270 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 
08.06.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 248 - tlenoterapia domowa
 • 259 - dializoterapia otrzewnowa
 • 262 - terapia izotopowa (SOK)
 • 265 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 • 266 - badania izotopowe
 • 271 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 
15.06.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 247 - żywienie dojelitowe w warunkach domowych
 • 251 - leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych
 • 261 - badania genetyczne
 

ilość plików: 24