logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

ilość plików: 21
23.08.2016
ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY u osób dorosłych w stanie zagrożenia życia rekomendowane przez Śląską Izbę Lekarską i Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
 
31.05.2016
Karta praw dziecka – pacjenta
 
12.05.2016
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA
 
12.05.2016
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA
 
22.12.2015
"GDZIE SZUKAĆ POMOCY LEKARZA W CZASIE ŚWIĄT, CZYLI O NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ"
 
21.12.2015
Wniosek o wydanie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Śląskiego OW NFZ
 
03.07.2015
Wzór pełnomocnictwa do odbioru danych dostępowych do systemu Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)
 
29.05.2015
"Mamo, Tato! Zgłoś mnie do ubezpieczenia zdrowotnego!" - ulotka Śląskiego OW NFZ
 
30.03.2015
"INFORMATOR - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Dawca Przeszczepu oraz Zasłużony Dawca Przeszczepu – szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej" - ulotka Śląskiego OW NFZ
 
17.03.2015
Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie elektronicznej KUZ / do odbioru elektronicznej KUZ dla osoby trzeciej (wersja .pdf)
 
17.03.2015
Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej (wersja .pdf)
 
ilość plików: 21