logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Druki do pobrania

ilość plików: 20
28.12.2017
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - ważny 1 stycznia 2018 r.
 
28.12.2017
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - ważny od 1 stycznia 2018 r.
 
28.02.2017
"Za życiem" - wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin - ulotka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach dla mieszkańców Katowic
 
05.10.2016
"Studencie! Nie oblej egzaminu z eWUŚ!" - ulotka
 
05.09.2016
DEKALOG RACJONALNEGO WYBORU - czyli co musimy wiedzieć zanim kupimy suplement diety
Rekomendacje Śląskiej Izby Lekarskiej i Śląskiej Izby Aptekarskiej.
 
23.08.2016
ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY u osób dorosłych w stanie zagrożenia życia rekomendowane przez Śląską Izbę Lekarską i Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
 
31.05.2016
Karta praw dziecka – pacjenta
 
22.12.2015
"GDZIE SZUKAĆ POMOCY LEKARZA W CZASIE ŚWIĄT, CZYLI O NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ"
 
21.12.2015
Wniosek o wydanie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Śląskiego OW NFZ
 
29.05.2015
"Mamo, Tato! Zgłoś mnie do ubezpieczenia zdrowotnego!" - ulotka Śląskiego OW NFZ
 
30.03.2015
"INFORMATOR - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Dawca Przeszczepu oraz Zasłużony Dawca Przeszczepu – szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej" - ulotka Śląskiego OW NFZ
 
ilość plików: 20