logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Kontraktowanie 2018

Kontraktowanie 2014 – strona Centrali NFZ

Informacje wspólne

19.11.2008
Ogłoszenie nr 12-08-001293/SOK/11/1/11.9800.041.12/1 konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE (terapia hiperbaryczna - m. Sosnowiec)
 
19.11.2008
Definicja - ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE (terapia hiperbaryczna - m. Sosnowiec)
 
19.11.2008
Materiały konkursowe - ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE (terapia hiperbaryczna - m. Sosnowiec)
 
08.12.2008
OGŁOSZENIE w sprawie unieważnienia postępowania 12-08-001293/SOK/11/1/11.9800.041.12/1 prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 15 grudnia 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane
 
30.10.2008
Program Ofertowanie 8.70.0001
 
27.10.2008
Komunikat dla oferentów, którzy chcą jeszcze w tym roku zawrzeć umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomonicniczymi wraz z odpowiednimi definicjami postępowań - ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
 
27.10.2008
Komunikat dla świadczeniodawcy, którzy jeszcze w tym roku chcą złożyć wniosek o aneksowanie umowy w zakresie nowego miejsca udzielania świadczeń wraz z odpowiednimi definicjami postępowań - ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
 
27.10.2008
Komunikat dla podmiotów będących podwykonawcami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
 
27.10.2008
Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na rok 2008 - postępowania nr 12-08-1291/POZ/01/5/6/M oraz 12-08-1292/POZ/01/6/6/M (postępowania dotyczą świadczeniodawców resortowych)
 
27.10.2008
Definicje - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na rok 2008 - postępowania nr 12-08-1291/POZ/01/5/6/M oraz 12-08-1292/POZ/01/6/6/M
 
27.10.2008
Materiały konkursowe - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na rok 2008
 
23.10.2008
Ogłoszenia nr 12-08-001280/AOS/02/1/02.1453.001.02/2 oraz nr 12-08-001281/AOS/02/1/02.1616.001.02/2 o rokowaniach w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
 
23.10.2008
Definicje - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
 
23.10.2008
Materiały konkursowe - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
 
07.11.2008
Ogłoszenia o rozstrzygnieciach rokowań w trybie art. 144 pkt 1 ustawy - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE -postępowania nr 12-08-001280/AOS/02/1/02.1453.001.02/2 oraz nr 12-08-001281/AOS/02/1/02.1616.001.02/2
 
23.10.2008
Ogłoszenie nr 12-08-001282/AOS/02/1/02.1340.001.02/1 konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE (świadczenia w zakresie chorób zakaźnych - m. Katowice)
 
23.10.2008
Definicja - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE (świadczenia w zakresie chorób zakaźnych - m. Katowice)
 
23.10.2008
Materiały konkursowe - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE (świadczenia w zakresie chorób zakaźnych - m. Katowice)
 
21.11.2008
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE (świadczenia w zakresie chorób zakaźnych - m. Katowice)
 
10.10.2008
Ogłoszenie nr 12-08-001279/AOS/02/4/02.1342.002.01/4 o rokowaniach w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
 
10.10.2008
Definicja - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
 
10.10.2008
Materiały konkursowe - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
 
24.10.2008
Ogłoszenie o rozstrzygnieciu rokowań w trybie art. 144 pkt 3 ustawy - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE postępowanie nr 12-08-001279/AOS/02/4/02.1342.002.01/4