logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Kontraktowanie 2018

Kontraktowanie 2014 – strona Centrali NFZ

Informacje wspólne

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

ilość plików: 4
08.10.2018
Informacja dotycząca szkolenia w związku z planowanym postępowaniem konkursowym mającym na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 
07.08.2018
Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dotycząca wypełniana ofert oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert
 
03.08.2018
Informacja w związku z prowadzonymi szkoleniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, dotycząca wypełniana ofert
 
25.07.2018
Informacja dotycząca przeprowadzenia szkoleń w związku z planowanymi postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 
ilość plików: 4