ZIP

Zgłoś nieprawidłowość w ZIP

wyślij znajomemu   drukuj stronę

Dziękujemy za zainteresowanie i przesłanie swoich uwag na podstawie Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Uwagi dotyczące nieprawidłowości w zakresie świadczeń medycznych niezwłocznie zostaną poddane analizie i zastosowane będą stosowne procedury wyjaśniające.

Równocześnie zapewniamy, że jeżeli na indywidualnym koncie pojawiły się nieprawidłowości to nie obciąża to w żaden sposób jego posiadacza i nie ma wpływu na jego dostęp do świadczeń medycznych.

Jako, że sam ZIP ma charakter czysto informacyjny osoba przekazująca nam informację o nieprawidłowości wprost nie jest stroną w rozumieniu formalno- prawnym, stąd uwaga co do samych treści w ZIP nie może być traktowana jako skarga w rozumieniu KPA, czy inne pismo sprawiające konieczność zastosowania procedur KPA, czy innych o podobnych skutkach. Stronami w kontekście przekazanej informacji są : płatnik za świadczenia czyli NFZ oraz świadczeniodawca, czyli strona realizująca świadczenie na podstawie umowy z NFZ. Jeżeli po analizie i wyjaśnieniu przekazanej informacji będą powody do podjęcia dalszych czynności, zostaną podjęte działania merytoryczne.

Aby prawidłowo przeprowadzić analizę informacji przekazanej prosimy podać:

  • imię i nazwisko
  • adres
  • adres elektroniczny
  • ostatnich 5 cyfr numeru PESEL
  • identyfikator użytkownika (login) w ZIP
  • oraz opisać nieprawidłowość dotyczącą świadczeń medycznych.

Gdyby pojawiły się nowe nieprawidłowości prosimy o kolejną informację.

 

Formularz zgłoszeniowy

(UWAGA: za pomocą formularza można przesyłać wyłącznie nieprawidłowości dotyczące świadczeń medycznych zauważone na swoim koncie w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta)

 

Wpisz kod widoczny na obrazku
obrazek: kod bezpieczeństwa

Wymagane wypełnienie pól formularza oznaczonych [ * ].

 

POZ z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wersja mobilnaczytaj stronę