Serdecznie witamy w serwisie

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

  1. Infolinia kolejkowa
  2. Jednorodne Grupy Pacjentów - dane statystyczne
  3. Nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
  4. Ubezpieczenie dzieci
  5. Abc Pacjenta
  6. infolinia Ministerstwa Zdrowia

Aktualności

dla Ubezpieczonych


___01.09.2014

INFORMACJA dla świadczeniobiorców o miejscach pracy mobilnego stanowiska ZIP do wydawania loginów i tymczasowych haseł do Zintegrowanego Informatora Pacjenta

___17.07.2014

INFORMACJA dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku

___24.06.2014

KOMUNIKAT w sprawie zmiany wzoru zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

___23.06.2014

KOMUNIKAT dla świadczeniobiorców w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla powiatu: Tarnowskie Góry

___więcej informacji

Składka

 

na Dobrowolne Ubezpieczenie Zdrowotne

od 1 lipca 2014 roku
do 30 września 2014 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lipca 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2014 r. wyniosło 3.943,91 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy).

W związku z tym składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za lipiec, sierpień i wrzesień 2014 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 354,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy).

UWAGA: wysokość składki na kolejne miesiące (październik-grudzień 2014 roku) zostanie opublikowana zaraz po ukazaniu się nowego obwieszczenia Prezesa GUS.


Informujemy

Informujemy, że Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego Zastępcy przyjmują strony w sprawie skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.00 do 15.00. w siedzibie Oddziału w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (II piętro).

 

wersja mobilnaczytaj stronę