logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Jak uzyskać dostęp do ZIP

Żeby mieć dostęp do informacji o swoim leczeniu, danych medycznych i informacji u finansowaniu udzielonych świadczeń zapoznaj się z zasadami korzystania z ZIP, a następnie wejdź na stronę rejestracji i wypełnij zamieszczony formularz. Po wypełnieniu wniosku udaj się z dowodem osobistym lub paszportem do Śląskiego OW NFZ w celu uzyskania danych dostępowych (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło). Po ich otrzymaniu możesz zacząć korzystać z serwisu. Zarówno rejestracja jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne.

Ważne! Żeby korzystać z serwisu nie wystarczy rejestracja na stronie internetowej. Informacje o Tobie udostępniane w Informatorze są tak zwanymi "danymi wrażliwymi" i zgodnie zasadami ochrony danych osobowych oraz wytycznymi GIODO, podlegają szczególnej ochronie. Dlatego wymagana jest Twoja osobista wizyta w siedzibie Funduszu.

Dane dostępowe (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło) można odebrać we wszystkich placówkach Śląskiego OW NFZ – w Biurze Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach, we wszystkich Delegaturach i Sekcjach Obsługi Ubezpieczonych

Ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta mogą korzystać: osoby ubezpieczone (w tym członkowie rodzin), osoby ubezpieczające się dobrowolnie, osoby nieubezpieczone uprawnione do świadczeń, osoby nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń w przeszłości.

Ponadto, od grudnia rodzice lub opiekunowie zgłaszający dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego mają możliwość uzyskania danych dostępowych do ZIP dla dzieci w wieku od 0 do 16 lat. Dane dostępowe do ZIP dla dziecka zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU). Tą osobą jest najczęściej matka dziecka lub jego ojciec (jednak w zależności od sytuacji, dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka lub opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka).

Młodzież w wieku 16-18 lat może otrzymać dane dostępowe do ZIP za okazaniem paszportu lub dowodu osobistego.

Pamiętaj! Nigdy nie udostępniaj swoich danych służących do logowania w ZIP!

Sekcja Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach

Delegatury Śląskiego OW NFZ
Sekcje Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ