logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Zamówienia publiczne

ilość plików: 59

08.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony – wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A w Katowicach
(25/pn/2017)
 
08.11.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A w Katowicach
(25/pn/2017)
 
08.11.2017
Program Funkcjonalno-Użytkowy:
- przetarg nieograniczony - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A w Katowicach
(25/pn/2017)
 
27.11.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A w Katowicach
(25/pn/2017)
 
15.12.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A w Katowicach
(25/pn/2017)
 
06.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
11.10.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
11.10.2017
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
25.10.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
25.10.2017
Zmieniony formularz opisu przedmiotu zamówienia:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
09.11.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
17.11.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
13.12.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
06.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 53 urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera
(26/pn/2017)
 
06.10.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 53 urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera
(26/pn/2017)
 
12.10.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 12.10.2017 – odpowiedzi na zapytania:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 53 urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera
(26/pn/2017)
 
16.10.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 16.10.2017:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 53 urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera
(26/pn/2017)
 
16.10.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 53 urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera
(26/pn/2017)
 
26.10.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 25.10.2017 (w załączeniu strona 5 formularza opis przedmiotu zamówienia oznaczona „po zmianie”) – odpowiedzi (wyjaśnienia) na zapytania, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 53 urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera
(26/pn/2017)
 
26.10.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 53 urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera
(26/pn/2017)
 
09.11.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 53 urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera
(26/pn/2017)
 
24.11.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 53 urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera
(26/pn/2017)
 
05.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(22/pn/2017)
 
05.10.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(22/pn/2017)
 
13.10.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(22/pn/2017)
 
13.10.2017
Wyjaśnienia do SIWZ - załącznik:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(22/pn/2017)
 
17.10.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(22/pn/2017)
 
07.11.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(22/pn/2017)
 
20.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(24/pn/2017)
 
20.09.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - cz. I:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(24/pn/2017)
 
20.09.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - cz. II (Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; wersja Opisu prac budowlanych z rysunkami w kolorze):
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(24/pn/2017)
 
05.10.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 05.10.2017 – odpowiedź, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(24/pn/2017)
 
05.10.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(24/pn/2017)
 
17.10.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(24/pn/2017)
 
30.10.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(24/pn/2017)
 
01.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(20/pn/2017)
 
01.09.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(20/pn/2017)
 
11.09.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 11.09.2017 r. – wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ (w załączeniu strona nr 2 oraz strona nr 5 formularza opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa oznaczone „po zmianie”):
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(20/pn/2017)
 
14.09.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 14.09.2017 r. – wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ (w załączeniu strona nr 4 formularza opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa oznaczona „po zmianie”):
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(20/pn/2017)
 
19.09.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(20/pn/2017)
 
10.11.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(20/pn/2017)
 
30.08.2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2018 – wykaz postępowań podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia w roku 2018
 
22.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek taśmowych (pakiet II)
(15/pn/2017)
 
23.08.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek taśmowych (pakiet II)
(15/pn/2017)
 
23.08.2017
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) - pakiet I:
- przetarg nieograniczony - zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek taśmowych (pakiet II)
(15/pn/2017)
 
23.08.2017
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) - pakiet II:
- przetarg nieograniczony - zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek taśmowych (pakiet II)
(15/pn/2017)
 
01.09.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 01.09.2017 - wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek taśmowych (pakiet II)
(15/pn/2017)
 
01.09.2017
Poprawiona pierwsza strona formularza opisu przedmiotu zamówienia:
- przetarg nieograniczony - zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek taśmowych (pakiet II)
(15/pn/2017)
 
13.09.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek taśmowych (pakiet II)
(15/pn/2017)
 
15.09.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek taśmowych (pakiet II)
(15/pn/2017)
 
22.09.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek taśmowych (pakiet II)
(15/pn/2017)
 
05.10.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek taśmowych (pakiet II)
(15/pn/2017)
 
13.11.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy pakietu I:
- przetarg nieograniczony - zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I)
(15/pn/2017)
 
28.11.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy pakietu II:
- przetarg nieograniczony - zakup 2 szt. bibliotek taśmowych (pakiet II)
(15/pn/2017)
 
11.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2017)
 
11.08.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2017)
 
11.08.2017
Dokumentacja (projekt remontu parkingu, mapka poglądowa, specyfikacje techniczne, rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa):
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2017)
 
28.08.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2017)
 
05.09.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2017)
 

ilość plików: 59