logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Zamówienia publiczne

02.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z opieką serwisowo-materiałową
(14/pn/2017)
 
02.06.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z opieką serwisowo-materiałową
(14/pn/2017)
 
19.06.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z opieką serwisowo-materiałową
(14/pn/2017)
 
04.08.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z opieką serwisowo-materiałową
(14/pn/2017)
 
29.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(11/pn/2017)
 
29.05.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 10 urządzeń wielofunkcyjnych Xerox
(11/pn/2017)
 
08.06.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(11/pn/2017)
 
20.06.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(11/pn/2017)
 
05.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
05.05.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
13.05.2017
Pismo do wykonawców – odpowiedzi na zapytania, przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
13.05.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
19.05.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
28.06.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
11.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
11.04.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
13.04.2017
Pismo do wykonawców - odpowiedzi (wyjaśnienia) do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
20.04.2017
Informacja zamieszczana na stronie WWW w trybie art. 86 ust. 5 pzp.:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
25.04.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
14.03.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
14.03.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
20.03.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
20.03.2017
Formularz oferty po zmianie:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
23.03.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
16.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(3/pn/2017)
 
16.02.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(3/pn/2017)
 
24.02.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(3/pn/2017)
 
22.03.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(3/pn/2017)
 
22.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
22.12.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
30.12.2016
Pismo do wykonawców z 29.12.2016 – zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz treść zapytań do SIWZ:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
30.12.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
03.01.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
03.01.2017
Formularze:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
10.01.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
27.02.2017
Informacja o udzieleniu zamówienia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
22.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w pomieszczeniach należących do Śląskiego OW NFZ
(27/pn/2016)
 
22.11.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w pomieszczeniach należących do Śląskiego OW NFZ
(27/pn/2016)
 
29.11.2016
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w pomieszczeniach należących do Śląskiego OW NFZ
(27/pn/2016)
 
29.11.2016
Wyjaśnienia do SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w pomieszczeniach należących do Śląskiego OW NFZ
(27/pn/2016)
 
29.11.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w pomieszczeniach należących do Śląskiego OW NFZ
(27/pn/2016)
 
07.12.2016
Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w pomieszczeniach należących do Śląskiego OW NFZ
(27/pn/2016)
 
23.12.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w pomieszczeniach należących do Śląskiego OW NFZ
(27/pn/2016)
 
12.10.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(24/pn/2016)
 
12.10.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(24/pn/2016)
 
25.10.2016
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(24/pn/2016)
 
22.11.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(24/pn/2016)