logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Zamówienia publiczne

22.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - zakup wyświetlaczy matrycowych LED oraz zakup 3 systemów automatycznej obsługi kolejek
(8/pn/2016)
 
22.03.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - zakup wyświetlaczy matrycowych LED oraz zakup 3 systemów automatycznej obsługi kolejek
(8/pn/2016)
 
25.03.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - zakup wyświetlaczy matrycowych LED oraz zakup 3 systemów automatycznej obsługi kolejek
(8/pn/2016)
 
25.03.2016
Wyjaśnienia dla wykonawców:
- przetarg nieograniczony - zakup wyświetlaczy matrycowych LED oraz zakup 3 systemów automatycznej obsługi kolejek
(8/pn/2016)
 
04.04.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - zakup wyświetlaczy matrycowych LED oraz zakup 3 systemów automatycznej obsługi kolejek
(8/pn/2016)
 
21.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do środków transportu oraz urządzeń gospodarczych będących na stanie Śląskiego OW NFZ dokonywana w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych
(4/pn/2016)
 
21.03.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do środków transportu oraz urządzeń gospodarczych będących na stanie Śląskiego OW NFZ dokonywana w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych
(4/pn/2016)
 
24.03.2016
Wyjaśnienia do SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do środków transportu oraz urządzeń gospodarczych będących na stanie Śląskiego OW NFZ dokonywana w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych
(4/pn/2016)
 
24.03.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do środków transportu oraz urządzeń gospodarczych będących na stanie Śląskiego OW NFZ dokonywana w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych
(4/pn/2016)
 
01.04.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do środków transportu oraz urządzeń gospodarczych będących na stanie Śląskiego OW NFZ dokonywana w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych
(4/pn/2016)
 
12.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(27/pn/2015)
 
17.02.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(27/pn/2015)
 
23.02.2016
Pismo do wykonawców – wyjaśnienia treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(27/pn/2015)
 
23.02.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(27/pn/2015)
 
04.03.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(27/pn/2015)
 
09.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - wsparcie serwisowe dla infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(1/pn/2016)
 
09.02.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - wsparcie serwisowe dla infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(1/pn/2016)
 
16.02.2016
Pismo do wykonawców – wyjaśnienie treści SIWZ (odpowiedzi na zapytania), zmiana treści SIWZ, informacja dot. formy udostępniania SIWZ:
- przetarg nieograniczony - wsparcie serwisowe dla infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(1/pn/2016)
 
14.03.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - wsparcie serwisowe dla infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(1/pn/2016)
 
01.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - zakup kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(2/pn/2016)
 
01.02.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - zakup kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(2/pn/2016)
 
16.02.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - zakup kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(2/pn/2016)
 
10.12.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(23/pn/2015)
 
10.12.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(23/pn/2015)
 
18.01.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(23/pn/2015)
 
03.12.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - usługa potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/pn/2015)
 
03.12.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - usługa potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/pn/2015)
 
09.12.2015
Pismo do wykonawców – wprowadzenie wzoru informacji (art. 91 ust. 3a pzp):
- przetarg nieograniczony - usługa potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/pn/2015)
 
22.12.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - usługa potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/pn/2015)
 
01.12.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa platform zarządzających do urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall oraz świadczenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(25/pn/2015 - pakiet I i pakiet II)
 
01.12.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa platform zarządzających do urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall oraz świadczenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(25/pn/2015 - pakiet I i pakiet II)
 
08.12.2015
Pismo do wykonawców – wprowadzenie wzoru informacji (art. 91 ust. 3a pzp) oraz przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - dostawa platform zarządzających do urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall oraz świadczenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(25/pn/2015 - pakiet I i pakiet II)
 
08.12.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - dostawa platform zarządzających do urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall oraz świadczenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(25/pn/2015 - pakiet I i pakiet II)
 
15.12.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa platform zarządzających do urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall oraz świadczenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(25/pn/2015 - pakiet I i pakiet II)
 
20.11.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa urządzeń xWDM
(24/pn/2015)
 
20.11.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa urządzeń xWDM
(24/pn/2015)
 
10.12.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa urządzeń xWDM
(24/pn/2015)