logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Zamówienia publiczne

02.11.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych w budynku ŚOW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach – część B”
(18/pn/2015)
 
02.11.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych w budynku ŚOW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach – część B”
(18/pn/2015)
 
02.11.2015
Zdjęcia:
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych w budynku ŚOW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach – część B”
(18/pn/2015)
 
03.12.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych w budynku ŚOW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach – część B”
(18/pn/2015)
 
29.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w obiektach należących do Śląskiego OW NFZ
(19/pn/2015)
 
29.10.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w obiektach należących do Śląskiego OW NFZ
(19/pn/2015)
 
06.11.2015
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w obiektach należących do Śląskiego OW NFZ
(19/pn/2015)
 
06.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w obiektach należących do Śląskiego OW NFZ
(19/pn/2015)
 
12.11.2015
Pismo do wykonawców – odpowiedzi (wyjaśnienia) na zapytania do treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w obiektach należących do Śląskiego OW NFZ
(19/pn/2015)
 
13.11.2015
Informacja dla wykonawców - przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w obiektach należących do Śląskiego OW NFZ
(19/pn/2015)
 
13.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- utrzymanie czystości w obiektach należących do Śląskiego OW NFZ
(19/pn/2015)
 
17.11.2015
Pismo do wykonawców – wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w obiektach należących do Śląskiego OW NFZ
(19/pn/2015)
 
11.12.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości w obiektach należących do Śląskiego OW NFZ
(19/pn/2015)
 
29.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(21/pn/2015)
 
29.10.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(21/pn/2015)
 
11.12.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(21/pn/2015)
 
26.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w budynku delegatury ŚOW NFZ w Częstochowie
(16/pn/2015)
 
26.10.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w budynku delegatury ŚOW NFZ w Częstochowie
(16/pn/2015)
 
30.11.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w budynku delegatury ŚOW NFZ w Częstochowie
(16/pn/2015)
 
21.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa wraz z instalacją dodatkowych elementów do posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej
(20/pn/2015)
 
26.10.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa wraz z instalacją dodatkowych elementów do posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej
(20/pn/2015)
 
06.11.2015
Pismo do Wykonawców z dnia 05.11.2015 r. (wraz z załącznikami) – zmiana treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa wraz z instalacją dodatkowych elementów do posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej
(20/pn/2015)
 
06.11.2015
Ogłoszenie o zmianie - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie:
- przetarg nieograniczony - dostawa wraz z instalacją dodatkowych elementów do posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej
(20/pn/2015)
 
17.11.2015
Pismo do wykonawców z dnia 17.11.2015 r. – wyjaśnienie treści SIWZ (odpowiedzi na zapytania), zmiana treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa wraz z instalacją dodatkowych elementów do posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej
(20/pn/2015)
 
23.11.2015
Pismo do wykonawców z dnia 23.11.2015 r. – odpowiedź dotycząca formy udostępniania SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa wraz z instalacją dodatkowych elementów do posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej
(20/pn/2015)
 
27.11.2015
Pismo do wykonawców z dnia 27.11.2015 r. – wyjaśnienia do SIWZ wraz z formularzem opis przedmiotu zamówienia pakiet I po zmianie:
- przetarg nieograniczony - dostawa wraz z instalacją dodatkowych elementów do posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej
(20/pn/2015)
 
17.12.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pakiet I:
- przetarg nieograniczony - dostawa wraz z instalacją dodatkowych elementów do posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej
(20/pn/2015 - pakiet I)
 
16.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - remont portalu wejściowego do budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29
(17/pn/2015)
 
16.10.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - remont portalu wejściowego do budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29
(17/pn/2015)
 
16.10.2015
SIWZ c.d. - dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany oraz przedmiar robót:
- przetarg nieograniczony - remont portalu wejściowego do budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29
(17/pn/2015)
 
16.10.2015
SIWZ c.d. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:
- przetarg nieograniczony - remont portalu wejściowego do budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29
(17/pn/2015)
 
16.10.2015
SIWZ c.d. - pozwolenia:
- przetarg nieograniczony - remont portalu wejściowego do budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29
(17/pn/2015)
 
29.10.2015
Pismo do wykonawców – odpowiedzi (wyjaśnienia) na zapytania do treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - remont portalu wejściowego do budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29
(17/pn/2015)
 
09.10.2015
Ogłoszenie o I publicznej ustnej licytacji:
– sprzedaż służbowych samochodów osobowych będących składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
 
01.09.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(15/pn/2015)
 
01.09.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(15/pn/2015)
 
04.09.2015
Pismo do wykonawców – odpowiedzi (wyjaśnienia) na zapytania do SIWZ:
- przetarg nieograniczony – dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(15/pn/2015)
 
10.09.2015
Pismo do wykonawców – wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony – dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(15/pn/2015)
 
10.09.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony – dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(15/pn/2015)
 
25.09.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(15/pn/2015)
 
27.08.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – modernizacja i integracja posiadanych przez Śląski OW NFZ systemów zabezpieczeń
(13/pn/2015)
 
27.08.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ - cz.I
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – modernizacja i integracja posiadanych przez Śląski OW NFZ systemów zabezpieczeń
(13/pn/2015)
 
27.08.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ - cz. II - Załącznik 2 do PFU - Część rysunkowa
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – modernizacja i integracja posiadanych przez Śląski OW NFZ systemów zabezpieczeń
(13/pn/2015)
 
09.09.2015
Pismo do wykonawców – odpowiedzi (wyjaśnienia) na zapytania do SIWZ, zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert; do ww. pisma załączono formularz kalkulacja cenowa po zmianie:
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – modernizacja i integracja posiadanych przez Śląski OW NFZ systemów zabezpieczeń
(13/pn/2015)
 
09.09.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – modernizacja i integracja posiadanych przez Śląski OW NFZ systemów zabezpieczeń
(13/pn/2015)
 
13.11.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – modernizacja i integracja posiadanych przez Śląski OW NFZ systemów zabezpieczeń
(13/pn/2015)