logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Zamówienia publiczne

12.10.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(25/pn/2016)
 
12.10.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(25/pn/2016)
 
18.10.2016
Pismo do Wykonawców – odpowiedź na zapytanie, zmiana treści SIWZ – zmieniona strona nr 8 oraz nr 9 formularza opis przedmiotu zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(25/pn/2016)
 
19.10.2016
Pismo do Wykonawców – odpowiedzi na zapytania do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(25/pn/2016)
 
20.10.2016
Pismo do Wykonawców – odpowiedź w kwestii udostępnienia wersji edytowalnej SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(25/pn/2016)
 
25.10.2016
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(25/pn/2016)
 
10.11.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(25/pn/2016)
 
23.09.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej pakiet I oraz pakiet II
(14/pn/2016)
 
28.09.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej pakiet I oraz pakiet II
(14/pn/2016)
 
28.09.2016
Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - pakiet I:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej pakiet I oraz pakiet II
(14/pn/2016)
 
28.09.2016
Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - pakiet II:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej pakiet I oraz pakiet II
(14/pn/2016)
 
29.09.2016
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej pakiet I oraz pakiet II
(14/pn/2016)
 
21.10.2016
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej pakiet I oraz pakiet II
(14/pn/2016)
 
03.11.2016
Informacja o poprawieniu omyłki:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej pakiet I oraz pakiet II
(14/pn/2016)
 
04.11.2016
Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej pakiet I oraz pakiet II
(14/pn/2016)
 
05.12.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski OW NFZ infrastruktury serwerowej pakiet I oraz pakiet II
(14/pn/2016)
 
27.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony – rozbudowa systemu zapory ogniowej oraz rozbudowa systemu zabezpieczeń aplikacji i usług dostępnych z sieci publicznej
(22/pn/2016)
 
27.07.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony – rozbudowa systemu zapory ogniowej oraz rozbudowa systemu zabezpieczeń aplikacji i usług dostępnych z sieci publicznej
(22/pn/2016)
 
04.08.2016
Pismo do wykonawców - zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:
- przetarg nieograniczony – rozbudowa systemu zapory ogniowej oraz rozbudowa systemu zabezpieczeń aplikacji i usług dostępnych z sieci publicznej
(22/pn/2016)
 
27.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(23/pn/2016)
 
27.07.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(23/pn/2016)
 
04.08.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(23/pn/2016)
 
04.08.2016
Pismo do wykonawców, wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ, formularz oferty - po zmianie:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(23/pn/2016)
 
12.08.2016
Pismo do wykonawców II:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(23/pn/2016)
 
09.09.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(23/pn/2016)
 
25.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony – dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww. zasilacza
(21/pn/2016)
 
25.07.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony – dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww. zasilacza
(21/pn/2016)
 
25.07.2016
Zdjęcie fragmentu TGS (załącznik do SIWZ)
- przetarg nieograniczony – dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww. zasilacza
(21/pn/2016)
 
05.08.2016
Pismo do wykonawców:
- przetarg nieograniczony - dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww. zasilacza
(21/pn/2016)
 
20.09.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww. zasilacza
(21/pn/2016)
 
21.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
- przetarg nieograniczony - wsparcie serwisowe dla infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(20/pn/2016).
 
21.07.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - wsparcie serwisowe dla infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(20/pn/2016).
 
01.08.2016
Pismo do wykonawców, zawierające treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:
- przetarg nieograniczony - wsparcie serwisowe dla infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(20/pn/2016)
 
29.08.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - wsparcie serwisowe dla infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(20/pn/2016)
 
19.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie i wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(17/pn/2016)
 
19.07.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie i wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(17/pn/2016)
 
19.07.2016
Załącznik nr 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (część rysunkowa):
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie i wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(17/pn/2016)
 
22.07.2016
Informacja dla wykonawców w sprawie udostępnienia edytowalnej wersji SIWZ
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie i wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(17/pn/2016)
 
25.08.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - zaprojektowanie i wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(17/pn/2016)
 
18.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa 55 urządzeń wielofunkcyjnych
(18/pn/2016)
 
18.07.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa 55 urządzeń wielofunkcyjnych
(18/pn/2016)
 
22.07.2016
Wyjaśnienia do SIWZ wraz z formularzem opisu przedmiotu zamówienia po zmianie
- przetarg nieograniczony - dostawa 55 urządzeń wielofunkcyjnych
(18/pn/2016)
 
28.07.2016
Pismo do wykonawców (odpowiedź na wniosek o udostępnienie wersji edytowalnej załączników do SIWZ)
– przetarg nieograniczony – dostawa 55 urządzeń wielofunkcyjnych
(18/pn/2016)
 
18.08.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa 55 urządzeń wielofunkcyjnych
(18/pn/2016)
 
04.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - sprzedaż i dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby modernizacji sieci w Śląskim OW NFZ
(16/pn/2016)
 
04.07.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - sprzedaż i dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby modernizacji sieci w Śląskim OW NFZ
(16/pn/2016)
 
07.07.2016
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - sprzedaż i dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby modernizacji sieci w Śląskim OW NFZ
(16/pn/2016)
 
12.07.2016
Informacja dla wykonawców - zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
- przetarg nieograniczony - sprzedaż i dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby modernizacji sieci w Śląskim OW NFZ
(16/pn/2016)
 
12.07.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - sprzedaż i dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby modernizacji sieci w Śląskim OW NFZ
(16/pn/2016)
 
14.07.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - sprzedaż i dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby modernizacji sieci w Śląskim OW NFZ
(16/pn/2016)
 
14.07.2016
Pismo do wykonawców zawierające informację o zmianie treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - sprzedaż i dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby modernizacji sieci w Śląskim OW NFZ
(16/pn/2016)
 
14.07.2016
Formularz opis przedmiotu zamówienia - str. 6 "po zmianie", formularz oferty - str. 2 "po zmianie", wzór umowy - str. 1 i 2 "po zmianie":
- przetarg nieograniczony - sprzedaż i dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby modernizacji sieci w Śląskim OW NFZ
(16/pn/2016)
 
08.08.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - sprzedaż i dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby modernizacji sieci w Śląskim OW NFZ
(16/pn/2016)