logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

ilość plików: 27

05.04.2017
Ogłoszenie konkursów ofert (oraz definicje, informacja o cenie oczekiwanej i obszarach kontraktowania) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia periodontologii
 
06.04.2017
Informacja (wraz z załącznikami) dotycząca przygotowania ofert w postępowaniach konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2017 i lata następne
 
25.04.2017
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2022 roku w rodzaju leczenie stomatologiczne
59 - świadczenia periodontologii
 
02.06.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia periodontologii
 
05.04.2017
Ogłoszenie konkursów ofert (oraz definicje, informacja o cenie oczekiwanej i obszarach kontraktowania) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
 
06.04.2017
Informacja (wraz z załącznikami) dotycząca przygotowania ofert w postępowaniach konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2017 i lata następne
 
02.06.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
 
07.06.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
 
05.04.2017
Ogłoszenie konkursów ofert (oraz definicje, informacja o cenie oczekiwanej i obszarach kontraktowania) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
 
06.04.2017
Informacja (wraz z załącznikami) dotycząca przygotowania ofert w postępowaniach konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2017 i lata następne
 
26.04.2017
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2022 roku w rodzaju leczenie stomatologiczne
- 99 - świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
 
07.06.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
 
05.04.2017
Ogłoszenie konkursu ofert (oraz definica, informacja o cenie oczekiwanej i obszarach kontraktowania) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
 
06.04.2017
Informacja (wraz z załącznikami) dotycząca przygotowania ofert w postępowaniach konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2017 i lata następne
 
02.06.2017
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
 
05.04.2017
Ogłoszenie konkursów ofert (oraz definicje, informacja o cenie oczekiwanej i obszarach kontraktowania) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia protetyki stomatologicznej
 
06.04.2017
Informacja (wraz z załącznikami) dotycząca przygotowania ofert w postępowaniach konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2017 i lata następne
 
02.06.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia protetyki stomatologicznej
 
07.06.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia protetyki stomatologicznej
 
05.04.2017
Ogłoszenie konkursów ofert (oraz definicje, informacja o cenie oczekiwanej i obszarach kontraktowania) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
 
06.04.2017
Informacja (wraz z załącznikami) dotycząca przygotowania ofert w postępowaniach konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2017 i lata następne
 
25.04.2017
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2022 roku w rodzaju leczenie stomatologiczne
- 66 - świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
 
02.06.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
 
07.06.2017
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
 
05.04.2017
Ogłoszenie konkursu ofert (oraz definicja, informacja o cenie oczekiwanej i obszarach kontraktowania) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
 
06.04.2017
Informacja (wraz z załącznikami) dotycząca przygotowania ofert w postępowaniach konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2017 i lata następne
 
02.06.2017
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie stomatologiczne:
- program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
 

ilość plików: 27