logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Apteki

ilość plików: 52
19.10.2012
Komunikat nr 162/2012 dla lekarzy / felczerów oraz dla aptek w sprawie recept na leki refundowane wystawianych przez osoby nieuprawnione oraz w sprawie blokady numerów recept (wyjaśnienie do komunikatu 152/2012)
 
04.10.2012
Komunikat nr 152/2012 dla lekarzy / felczerów oraz dla aptek w sprawie recept na leki refundowane wystawianych przez osoby nieuprawnione oraz w sprawie blokady numerów recept
 
01.08.2012
Komunikat nr 128/2012 dla świadczeniodawców i aptek w sprawie ordynacji i realizacji recept osobom uprawnionym na podstawie posiadanych legitymacji weterana i weterana poszkodowanego (łącznie) lub legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa
 
02.07.2012
Komunikat nr 118/2012 dla świadczeniodawców, lekarzy, aptek w związku z wątpliwościami dotyczącymi wzorów i numeracji recept
 
29.06.2012
Komunikat nr 117/2012 dla aptek i punktów aptecznych w sprawie protestu lekarzy
 
31.05.2012
Komunikat nr 100/2012 dla aptek i punktów aptecznych w sprawie sprawozdawania danych z dokumentów potwierdzających prawo osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koorydnacji
 
04.05.2012
Komunikat nr 91/2012 dla podmiotów prowadzących aptekę/punkt apteczny w sprawie zawierania aneksów do umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
 
ilość plików: 52