logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

Komunikat nr 75/2017 dla świadczeniodawców w sprawie obowiązku wynikającego z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

03.07.2017
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994 ze zm.), zwana dalej ustawą, nakłada na wszystkich...
 
 

Komunikat nr 70/2017 dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w sprawie uzupełniania Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT) w zakresie pacjentów bez numeru PESEL

28.06.2017
W związku z obowiązkiem prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych oraz rozliczania kosztów leku i świadczeń towarzyszących podaniu leku stosowanego w ramach programu...
 

Komunikat nr 69/2017 dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w sprawie uzupełniania Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT) z zakresu Programów Reumatologicznych

26.06.2017
W związku z obowiązkiem prowadzenia i utrzymywania elektronicznego Systemu Monitorowania Programów Lekowych oraz rozliczania kosztów leku i świadczeń towarzyszących podaniu leku stosowanego w ramach programu...
 

Komunikat nr 68/2017 dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza na rok 2017 i lata następne w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego

22.06.2017
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach uprzejmie informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonych postępowań...
 

Komunikat nr 67/2017 dla oferentów w rodzaju rehabilitacja lecznicza w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych na rok 2017 i lata następne

22.06.2017
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Oddziału zostały opublikowane ogłoszenia postępowań poprzedzających zawarcie...
 

Komunikat nr 66/2017 dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ

19.06.2017
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 6 czerwca 2017 roku, Śląski OW NFZ udostępnia w załączeniu do wykorzystania wzór Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania...