logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

11.08.2015
Komunikat nr 88/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.08.2015 r.)
 
07.08.2015
Komunikat nr 86/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”
 
07.08.2015
Komunikat nr 85/2015 dla świadczeniodawców w sprawie składania wniosków o dokonanie zmian w planach rzeczowo-finansowych umów w rodzaju: leczenie szpitalne chemioterapia, leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe), leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne
 
03.08.2015
Komunikat nr 84/2015 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – oddziały szpitalne w zakresach: neonatologia – hospitalizacja wraz z zakresem skojarzonym oraz położnictwo i ginekologia – hospitalizacja wraz z zakresem skojarzonym w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego
 
03.08.2015
Komunikat nr 83/2015 dla świadczeniodawców przypominający o obowiązku przekazywania informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych
 
31.07.2015
Zaproszenie na ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
„Transgraniczna Opieka Zdrowotna – Pacjenci Bez Granic” - 2 września 2015 r. Warszawa
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
31.07.2015
RZECZNIK PRAW PACJENTA - na pomoc osobom otyłym:
- szczegółowe informacje dotyczące województw, placówek medycznych oraz dostępnych w nich świadczeń zdrowotnych dla osób chorujących na otyłość III stopnia
30.07.2015
Komunikat nr 82/2015 dotyczący definicji do postępowania konkursowego numer: 12-15-000098/AOS/02/1/02.1080.001.02/01
 
30.07.2015
Zapraszamy na szkolenie z zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie odbędzie się w dniach 10-11 września br. w Krakowie. Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
29.07.2015
Komunikat nr 80/2015 dla świadczeniodawców prowadzących leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab