logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

31.12.2015
Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane UWAGA - dokumenty o których mowa w informacji można składać...
31.12.2015
Komunikat nr 144/2015 (wraz z załącznikiem - instrukcją postępowania celem sprawdzenia wartości wykonanych świadczeń zarejestrowanych w systemie Śląskiego OW NFZ) dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania...
 
29.12.2015
Komunikat nr 142/2015 dla świadczeniodawców w związku z aneksami zmieniającymi treść umów zawartych w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 
29.12.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących
28.12.2015
Komunikat nr 140/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie rozliczania świadczeń udzielonych cudzoziemcom, którzy nie posiadają nadanego numeru PESEL
 
23.12.2015
Plan zakupu świadczeń na rok 2016 - publikacja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach
 
22.12.2015
Komunikat nr 139/2015 dla świadczeniodawców w sprawie zasad wpisywania pacjentów na listy oczekujących
 
22.12.2015
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) obowiązującej przy rozliczaniu świadczeń lekarza POZ w I kwartale 2016...
21.12.2015
Komunikat nr 138/2015 (wraz z załącznikiem) dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane, które nie mają zawartej z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania...
 
16.12.2015
Komunikat nr 137/2015 dla świadczeniodawców, realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z...