logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

23.12.2015
Plan zakupu świadczeń na rok 2016 - publikacja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach
 
22.12.2015
Komunikat nr 139/2015 dla świadczeniodawców w sprawie zasad wpisywania pacjentów na listy oczekujących
 
22.12.2015
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) obowiązującej przy rozliczaniu świadczeń lekarza POZ w I kwartale 2016 r.
21.12.2015
Komunikat nr 138/2015 (wraz z załącznikiem) dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane, które nie mają zawartej z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept
 
16.12.2015
Komunikat nr 137/2015 dla świadczeniodawców, realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70) w sprawie oprogramowania służącego do kwalifikacji pacjenta oraz do monitorowania
 
15.12.2015
Komunikat nr 136/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 02.1580.001.02 - świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 
15.12.2015
Komunikat nr 135/2015 (wraz z załącznikiem - stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia) dla lekarzy/lekarzy dentystów w sprawie leków zawierających substancję czynną Hydroxycarbamidum
 
11.12.2015
Komunikat nr 134/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.12.2015 r.)
 
08.12.2015
Komunikat nr 132/2015 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - program leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych w związku z uruchomieniem systemu monitorowania programów terapeutycznych dla ww. programu lekowego
 
03.12.2015
Komunikat nr 130/2015 dla świadczeniodawców, realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70) w związku z uruchomieniem elektronicznej kwalifikacji pacjentów do leczenia w programie