logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

Komunikat nr 142/2017 dotyczący kodów resortowych komórek organizacyjnych dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

18.12.2017
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017...
 

Komunikat nr 141/2017 dla dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w sprawie zmian dotyczących lekarzy systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

18.12.2017
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, że od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 

Komunikat nr 140/2017

12.12.2017
wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2017 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.12.2017 r.)
 
 

Komunikat nr 137/2017 w sprawie postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, realizowanych w trybie „hospitalizacja”

20.11.2017
W związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w trybie „hospitalizacja”, Śląski Oddział...
 

Komunikat nr 136/2017 dla świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń od 1 stycznia 2018 roku

20.11.2017
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu złożenia wniosku o aneks do umowy w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne, w zakresie zgłoszenia...
 

Komunikat nr 135/2017 dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2018 roku

20.11.2017
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby...