logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

28.10.2015
Sprostowanie do komunikatu nr 110/2015 dla świadczeniodawców, którzy zostali wybrani do realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70)
 
28.10.2015
Komunikat nr 111/2015 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie oświadczeń załączanych do składanych dokumentów finansowych
 
28.10.2015
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400)
 
22.10.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących
19.10.2015
Komunikat nr 110/2015 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców, którzy zostali wybrani do realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70) w sprawie karty kwalifikacji pacjenta do leczenia w programie
 
15.10.2015
Komunikat nr 109/2015 dla świadczeniodawców, którzy zostali wybrani do realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70)
 
14.10.2015
Komunikat nr 108/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z udziałem pielęgniarek i położnych wykonujących ten zawód u danego świadczeniodawcy w sprawie realizacji postanowień zawartych w aneksach do umów dotyczących podwyżek dla pielęgniarek i położnych (aneksy oznaczone literą „Z”)
 
13.10.2015
Komunikat nr 107/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 13.10.2015 r.)
 
06.10.2015
MZ: Komunikat ws. terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
06.10.2015
MZ: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów przekazana do konsultacji