logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

24.08.2016
Komunikat nr 76/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – lipiec 2016 roku
 
23.08.2016
Komunikat nr 75/2016 dla świadczeniodawców w sprawie plakatów „Zasady udzielania pierwszej pomocy”
 
11.08.2016
Komunikat nr 74/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.08.2016...
 
08.08.2016
Komunikat nr 73/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ w 2016 roku
 
04.08.2016
Komunikat nr 72/2016 w sprawie zmiany regulaminu korzystania z serwisu Potwierdzanie uprawnień do refundacji protez stomatologicznych
 
01.08.2016
Komunikat AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza ekspertów klinicznych do prac nad taryfikacją świadczeń
01.08.2016
Komunikat nr 71/2016 (wraz z regulaminem) dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków...
 
29.07.2016
Komunikat nr 69/2016 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe dotyczący konieczności przekazania danych o liczbie pielęgniarek
 
29.07.2016
Komunikat nr 68/2016 dla świadczeniodawców dotyczący konieczności przekazania danych o liczbie pielęgniarek i położnych
 
27.07.2016
Komunikat AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfkacji zaprasza ekspertów klinicznych do prac nad taryfikacją świadczeń