logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

06.10.2015
MZ: Komunikat ws. terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
06.10.2015
MZ: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów przekazana do konsultacji
01.10.2015
Wykaz (wraz z załącznikami) oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa śląskiego
 
30.09.2015
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie określenia progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za I półrocze 2015 r.
29.09.2015
Komunikat nr 106/2015 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących roku 2014
 
24.09.2015
Komunikat nr 103/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – sierpień 2015 roku
 
24.09.2015
Komunikat nr 102/2015 dla świadczeniodawców w sprawie dokonywania wpisów na listy oczekujących oraz oceny list oczekujących
 
23.09.2015
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400).
 
16.09.2015
Komunikat - zasady otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne - wprowadza podpisane 16 września br. zarządzenie Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń
11.09.2015
Komunikat nr 100/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za sierpień 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.09.2015 r.)