logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

23.11.2015
Komunikat nr 123/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70) w związku z uruchomieniem elektronicznej kwalifikacji pacjentów do leczenia w programie
 
20.11.2015
Komunikat nr 122/2015 dla świadczeniodawców dotyczący aneksowania umów na 2016 rok
 
19.11.2015
Komunikat nr 121/2015 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia z zakresem skojarzonym oraz radioterapia w sprawie informacji dotyczących zakwaterowania oraz oceny stanu sprawności pacjenta według skali ZUBRODA-ECOG-WHO
 
12.11.2015
Komunikat nr 120/2015 dla świadczeniodawców, realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70) w sprawie procesu kwalifikacji pacjentów do udziału w programie
 
12.11.2015
Komunikat nr 119/2015 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie uzgodnień na rok 2016 w trybie aneksowania umów
 
12.11.2015
Komunikat nr 118/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.11.2015 r.)
 
29.10.2015
Komunikat nr 115/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – wrzesień 2015 roku
 
28.10.2015
Sprostowanie do komunikatu nr 110/2015 dla świadczeniodawców, którzy zostali wybrani do realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70)
 
28.10.2015
Komunikat nr 111/2015 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie oświadczeń załączanych do składanych dokumentów finansowych
 
28.10.2015
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400)