wyślij znajomemu   drukuj stronę
ilość plików: 1606więcej dokumentów → [ «71 . 72 . 73 . 74 . 75 » ] [ Archiwum ]
temat dokumentu
___21.03.2011
Komunikat nr 62/2011 dla aptek i lekarzy w sprawie wystawiania przez lekarzy recept „Rpw” z wpisaną datą realizacji od dnia pobierz »
[doc, 27 kB]
___15.03.2011
Komunikat nr 61/2011 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ratownictwo medyczne oraz dla podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne od 1 lipca 2011 roku w związku z planowanym szkoleniem dotyczącym poprawnej sprawozdawczości oraz prawidłowego przygotowania ofert pobierz »
[doc, 27 kB]
___10.03.2011
Komunikat nr 59/2011 w związku z nagminnymi przypadkami odmawiania przez świadczeniodawców udzielania świadczeń z uwagi na rejonizacją lub nie pełnieniem tak zwanych dyżurów ostrych pobierz »
[doc, 38 kB]
___09.03.2011
Komunikat nr 58/2011 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za marzec 2011 r. pobierz »
[doc, 153 kB]
___09.03.2011
Komunikat nr 57/2011 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie indywidualnego rozliczania świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych pobierz »
[exe, 82 kB]
___09.03.2011
Komunikat nr 56/2011 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w sprawie obowiązujących zasad kwalifikacji pacjentów do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej pobierz »
[doc, 36 kB]
___02.03.2011
Komunikat nr 54/2011 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdania z wykonanych badań diagnostycznych POZ pobierz »
[doc, 196 kB]
___02.03.2011
Komunikat nr 55/2011 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju: ratownictwo medyczne w sprawie poprawnego przesyłania danych pobierz »
[exe, 2543 kB]
___01.03.2011
Komunikat nr 52/2011 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w związku z licznymi błędami weryfikacji za miesiąc styczeń pobierz »
[doc, 28 kB]
___01.03.2011
Komunikat nr 51/2011 dla świadczeniodawców realizujących umowy ze Śląskim OW NFZ w sprawie dokonania korekt świadczeń zarejestrowanych w systemie sprawozdawczo-rozliczeniowym świadczeniodawcy oraz w sprawie korekt świadczeń zarejestrowanych w 2010 r. /lub wcześniej/ na kuponie, który został wykasowany/anulowany w systemie sprawozdawczo-rozliczeniowym świadczeniodawcy pobierz »
[doc, 29 kB]
ilość plików: 1606więcej dokumentów → [ «71 . 72 . 73 . 74 . 75 » ] [ Archiwum ]
 

wersja mobilnaczytaj stronę