logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

24.11.2011
Komunikat nr 173/2011 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w sprawie kwalifikacji psychoterapeutów
 
24.11.2011
Komunikat nr 172/2011 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów do umów wieloletnich w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne - chirurgia naczyniowa, kardiologia, neurochirurgia, neurologia, angiologia, onkologia kliniczna, kardiochirurgia, dermatologia i wenerologia, położnictwo i ginekologia - które podlegają uzgodnieniom planów rzeczowo-finansowych na rok 2012
 
23.11.2011
Komunikat nr 171/2011 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczeń podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki lub higienistki szkolnej, transportu sanitarnego w sprawie danych w Portalu Świadczeniodawcy
 
23.11.2011
Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia pilnych prac w zakresie systemów informatycznych, Delegatura Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w GLIWICACH w dniu 28 listopada 2011 roku rozpocznie obsługę interesantów od godz. 10:00. Przepraszamy za utrudnienia
22.11.2011
Informacja dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację w roku 2012 umowy w rodzaju: leczenie szpitalne w sprawie składania ofert
 
22.11.2011
Komunikat nr 170/2011 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów do umów wieloletnich w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne - chemioterapia oraz leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne, które podlegają uzgodnieniom planów rzeczowo-finansowych na okres styczeń – czerwiec 2012 r.
 
21.11.2011
Oświadczenie o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne
 
21.11.2011
Informacja dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację w roku 2012 umowy w rodzaju: leczenie szpitalne w sprawie składania ofert
 
21.11.2011
Komunikat nr 169/2011 dla świadczeniodawców sprawozdających dane z zakresu list oczekujących
 
18.11.2011
Komunikat nr 168/2011 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów do umów wieloletnich w rodzaju świadczeń: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej które podlegają uzgodnieniom planów rzeczowo-finansowych na rok 2012