logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

12.10.2011
Komunikat nr 145/2011 - wykaz świadczeniodawców, którzy nie przesłali w terminie list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy wrzesień 2011
 
11.10.2011
Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ w związku z koniecznością aktualizacji danych podmiotów prowadzących działalność leczniczą w Portalu Świadczeniodawcy
10.10.2011
Komunikat nr 144/2011 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie błędu podczas importu elektronicznej wersji rachunku - „Nie zaimportowano dokumentów REF dla poprzednich miesięcy (45074). Istnieją w systemie nierozliczone pozycje z poprzednich miesięcy, przetworzone przez wspomaganie rozliczeń POZN”
 
06.10.2011
Komunikat nr 142/2011 dla wszystkich świadczeniodawców i podwykonawców w sprawie uzupełnienia na Portalu Potencjału informacji dotyczących podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 
06.10.2011
Komunikat nr 143/2011 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdania z wykonanych świadczeń medycznych w POZ
 
05.10.2011
Plan zakupu świadczeń - publikacja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Plan na rok: 2012
 
29.09.2011
Komunikat nr 141/2011 dla świadczeniodawców tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie postępowań konkursowych i rokowań na 2012 rok
 
28.09.2011
Komunikat nr 140/2011 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie rozliczenia umów za wrzesień 2011 – nie dotyczy medycyny szkolnej
 
28.09.2011
Komunikat nr 139/2011 dla jednostek planujących złożenie ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 
28.09.2011
Komunikat nr 138/2011 dla świadczeniodawców w sprawie przedłużenia terminu odblokowania baz umów 2010 roku w celu korygowania błędnej sprawozdawczości we wszystkich rodzajach świadczeń