logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

18.04.2012
UWAGA!!! WAŻNE!!! Komunikat nr 81/2012 do świadczeniodawców wszystkich rodzajów świadczeń dotyczący poprawności danych teleadresowych
 
17.04.2012
Komunikat nr 79/2012 - wykaz aptek, które posiadają aktualną umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
 
11.04.2012
Komunikat nr 78/2012 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za marzec 2012 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.04.2012...
 
10.04.2012
Komunikat nr 77/2012 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za kwiecień 2012 r.
 
06.04.2012
Komunikat nr 76/2012 dla świadczeniodawców realizujących umowy ze Śląskim OW NFZ w sprawie poprawy danych bez konieczności usuwania pozycji rozliczeniowych (nie dotyczy aptek i zaopatrzenia...
 
05.04.2012
Komunikat nr 75/2012 dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielonych szwajcarskim ubezpieczonym w związku z przyjęciem przez Szwajcarię nowego porządku prawnego
 
30.03.2012
Komunikat nr 69/2012 dla świadczeniodawców w sprawie zasad walidacji i weryfikacji świadczeń w poradni neonatologicznej
 
30.03.2012
Komunikat nr 68/2012 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania informacji o liczbie uczniów objętych przez świadczeniodawcę opieką pielęgniarki szkolnej za luty 2012 r.
 
27.03.2012
Komunikat nr 67/2012 dla świadczeniodawców w sprawie szczególnych uprawnień weteranów działań poza granicami państwa przyznanych na podstawie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach...
 
26.03.2012
Komunikat nr 65/2012 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w sprawie ewidencjonowania wyniku oceny skalą Barthel oraz...