logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

10.01.2012
Komunikat nr 8/2012 o prawie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych
 
10.01.2012
Komunikat nr 7/2012 dla świadczeniodawców w sprawie nowego wzoru słowackiej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 
09.01.2012
Komunikat nr 6/2012 w sprawie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń
 
05.01.2012
Komunikat nr 5/2012 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za styczeń 2012 r.
 
03.01.2012
Komunikat nr 4/2012 dla aptek i świadczeniodawców w sprawie recept
 
02.01.2012
Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dla aptek, które mają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia od 1 stycznia 2012 r.
 
02.01.2012
Komunikat nr 3/2012 dla aptek i lekarzy w sprawie wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne
 
02.01.2012
Komunikat nr 2/2012 (wraz z załącznikiem) w sprawie aptek, które zawarły umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
 
02.01.2012
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA (wraz z załącznikami) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.
 
02.01.2012
Komunikat nr 1/2012 dla oferentów planujących złożenie ofert w ramach ogłoszonych w dniu 22 grudnia 2011 roku postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeń realizowanych w trybie leczenia jednego dnia