logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

29.02.2012
Komunikat nr 46/2012 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej dotyczący zasad wypełniania deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ
 
29.02.2012
Komunikat nr 47/2012 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza
 
27.02.2012
Komunikat nr 45/2012 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ratownictwo medyczne w sprawie przekazywania informacji dotyczących zmian środków transportu
 
27.02.2012
Komunikat nr 44/2012 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie podsumowania weryfikacji świadczeń w POZ 2011
 
22.02.2012
Komunikat nr 43/2012 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna w sprawie braku...
 
20.02.2012
Komunikat nr 42/2012 dla świadczeniodawców w sprawie odblokowania baz umów 2011 roku w celu korygowania błędnej sprawozdawczości we wszystkich rodzajach świadczeń
 
17.02.2012
Komunikat nr 41/2012 dla świadczeniodawców realizujących w roku 2012 umowy w rodzaju leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne w sprawie rozliczeń za diagnostykę w terapeutycznych...
 
15.02.2012
Komunikat nr 40/2012 (wraz z załącznikiem) w sprawie sposobu powiadamiania o otwarciu okna czasowego dla przesyłania zestawień refundacyjnych i ich korekt przez apteki, które zwróciły...
 
14.02.2012
Komunikat nr 39/2012 dla świadczeniodawców dotyczący udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w wieku do 18 roku życia
 
13.02.2012
Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w sprawie stosowania przepisów § 12 ust....