logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

17.01.2012
Komunikat nr 17/2012 dla świadczeniodawców – przypomnienie o konieczności złożenia wniosku dotyczącego kont bankowych świadczeniodawcy na rok 2012
 
16.01.2012
Komunikat nr 16/2012 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za styczeń 2012 r.
 
14.01.2012
Komunikat nr 15/2012 w związku z wcześniejszym komunikatem nr 13/2012 dotyczącym recept drukowanych przy użyciu elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego
 
13.01.2012
Komunikat nr 14/2012 dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie leczenie szpitalne chemioterapia oraz terapeutyczne programy zdrowotne
 
13.01.2012
Komunikat nr 12/2012 w sprawie indywidualnego rozliczania świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych
 
13.01.2012
Komunikat nr 10/2012 dla świadczeniodawców zobowiązanych do przesyłania danych o listach oczekujących w związku z Zarządzeniem nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 
13.01.2012
Komunikat nr 11/2012 dla świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne
 
11.01.2012
Komunikat nr 9/2012 - wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2011 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.01.2012 r.)
 
10.01.2012
Komunikat nr 8/2012 o prawie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych
 
10.01.2012
Komunikat nr 7/2012 dla świadczeniodawców w sprawie nowego wzoru słowackiej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego