logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

23.08.2011
Komunikat nr 125/2011 dla świadczeniodawców realizujących umowę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dotyczący zasad prowadzenia elektronicznego rejestru deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ
 
19.08.2011
Komunikat nr 124/2011 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 
18.08.2011
Oświadczenie o zmianie terminu obowiązywania i okresu finansowania umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań konkursowych prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (postępowania nr 1897, 1898, 1899 oraz 1900)
UWAGA!
zmiana terminu obowiązywania i finansowania umów skutkuje koniecznością pobrania nowych plików z definicją postępowania (definicje w załączeniu)
 
17.08.2011
Komunikat nr 123/2011 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania świadczeń udzielonych na podstawie decyzji wójta (burmistrza/prezydenta)
 
16.08.2011
Komunikat nr 122/2011 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdania z wykonanych badań diagnostycznych POZ
 
11.08.2011
Komunikat nr 121/2011 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za sierpień 2011 r.
 
09.08.2011
Komunikat nr 120/2011 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie podpisywania aneksów ugodowych i ugód do umów realizowanych w pierwszym półroczu 2011 w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej
 
04.08.2011
Komunikat nr 119/2011 dla świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna i dokonują ich rozliczenia w ramach systemu Jednorodnych Grup Pacjentów realizowanych w trybie ambulatoryjnym
 
01.08.2011
Komunikat nr 118/2011 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdania z wykonanych świadczeń medycznych w POZ
 
01.08.2011
Komunikat nr 117/2011 dla świadczeniodawców realizujących umowy ze Śląskim OW NFZ w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w sprawie weryfikacji wstecznej na świadczeniach zrealizowanych w I półroczu 2011 r.