logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

02.01.2012
Komunikat nr 3/2012 dla aptek i lekarzy w sprawie wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne
 
02.01.2012
Komunikat nr 2/2012 (wraz z załącznikiem) w sprawie aptek, które zawarły umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
 
02.01.2012
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA (wraz z załącznikami) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.
 
02.01.2012
Komunikat nr 1/2012 dla oferentów planujących złożenie ofert w ramach ogłoszonych w dniu 22 grudnia 2011 roku postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeń realizowanych w trybie leczenia jednego dnia
 
30.12.2011
Komunikat nr 195/2011 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2011 roku
 
30.12.2011
Komunikat nr 194/2011 dla świadczeniodawców w sprawie odblokowania umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizowanych w I półroczu 2011 r. w celu korygowania błędnej sprawozdawczości – dotyczy plików dedykowanych - ostrzeżenie 50314012_UE
 
29.12.2011
Komunikat nr 193/2011 dla aptek składających wnioski o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w sprawie godzin pracy
 
28.12.2011
Komunikat nr 192/2011 dla aptek w sprawie przekazywania wniosków o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
 
27.12.2011
Komunikat nr 190/2011 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza udzielających świadczeń krioterapii zabieg w kriokomorze
 
23.12.2011
Komunikat nr 189/2011 dla świadczeniodawców w sprawie odblokowania umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizowanych w I półroczu 2011 r. w celu korygowania błędnej sprawozdawczości – dotyczy plików dedykowanych – ostrzeżenie 50314012_UE