logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

03.08.2012
Komunikat nr 130/2012 dla świadczeniodawców w sprawie zmiany miejsca rejestracji i potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi w...
 
01.08.2012
Komunikat nr 128/2012 dla świadczeniodawców i aptek w sprawie ordynacji i realizacji recept osobom uprawnionym na podstawie posiadanych legitymacji weterana i weterana poszkodowanego (łącznie) lub...
 
30.07.2012
Komunikat nr 127/2012 dla świadczeniodawców realizujących umowy z zakresie leczenie szpitalne - chemioterapia z zakresem skojarzonym oraz programy zdrowotne (lekowe) w sprawie szkolenia dotyczącego nowych...
 
27.07.2012
Wzory ułatwiające wypełnianie umów upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom
 
11.07.2012
Komunikat nr 126/2012 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2012 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.07.2012...
 
10.07.2012
Komunikat nr 125/2012 dla świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w sprawie obowiązku dostosowania kwalifikacji członków zespołów ratownictwa medycznego do...
 
09.07.2012
Komunikat nr 124/2012 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za lipiec 2012 r.
 
06.07.2012
Komunikat nr 123/2012 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdania z wykonanych świadczeń medycznych w POZ
 
06.07.2012
Komunikat prasowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie recept na leki refundowane
05.07.2012
Komunikat nr 122/2012 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie leczenie szpitalne - chemioterapia w związku z opublikowaniem dnia 15 czerwca 2012 r. na stronie Centrali...