logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikaty dla świadczeniodawców

Komunikat nr 144/2018 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

23.10.2018
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 12 października 2018 roku udostępniono użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) zmodyfikowany moduł właściwy w aplikacji SMPT –...
 

Komunikat nr 142/2018 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

22.10.2018
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że została udostępniona użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) modyfikacja modułu SMPT – Chłoniak Hodgkina, umożliwiająca monitorowanie leczenia...
 

Informacja dla podmiotów planujących złożenie ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne ogłoszonych w dniu 16 października 2018 r.

19.10.2018
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza oferentów na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 w...
 

Komunikat AOTMiT

15.10.2018
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia...
 

Komunikat nr 137/2018 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2018 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.10.2018 r.)

11.10.2018
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2018 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy – stan na...
 

Komunikat nr 136/2018 o przekazywaniu danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych

09.10.2018
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...
 

Komunikat AOTMiT

08.10.2018
Na podstawie art. 31lc ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r.,...

Informacja dotycząca szkolenia w związku z planowanym postępowaniem konkursowym mającym na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

08.10.2018
W związku z ogłoszeniem postępowania konkursowego nr 12-18-000 551 /PSY/04/1/04.4701.001.02/01 mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i...
 

Komunikat nr 135/2018 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

05.10.2018
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że 27 września 2018 roku udostępniono użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) nową funkcjonalność, która pozwala na sprawniejsze...