logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikaty dla świadczeniodawców

Komunikat nr 51/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania

30.08.2019
W nawiązaniu do komunikatu nr 48/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania, a także powtarzającymi się błędami...
 

Komunikat nr 50/2019 dla świadczeniodawców

30.08.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, świadczeniodawcom realizującym umowy w rodzaju leczenie szpitalne, że są zobowiązani do konieczności spełniania warunków wymaganych, o których mowa w rozporządzeniu...
 

Komunikat dotyczący sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

20.08.2019
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym...
 

Komunikat nr 49/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

13.08.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień...
 

Komunikat nr 48/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania

12.08.2019
Prośba o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz składanie przez uprawnionych świadczeniodawców dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 oraz dodatkowo przesłanie drogą mailową specyfikacji...
 
 
 

Komunikat nr 45/2019 dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 8 lipca 2019 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

12.07.2019
W związku z ogłoszonymi w dniu 8 lipca 2019 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja...
 

Komunikat nr 44/2019 dla podmiotów planujących złożenie ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna oraz w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ogłoszonych w dniu 4.07.2019 r.

12.07.2019
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza oferentów na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 w...
 

Komunikat nr 43/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

11.07.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień...