logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Druki do pobrania

ilość plików: 13
04.01.2011
Zgody indywidualne - instrukcja dla świadczeniodawców
 
14.07.2009
Wzór wniosku o zgodę na leczenie pacjenta powyżej 21 roku życia w poradni/oddziale dziennym/oddziale stacjonarnym dla dzieci i młodzieży w ramach umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 
03.07.2009
Wzór wniosku o zgodę na leczenie pacjenta powyżej 18 roku życia w poradni dla dzieci
 
18.06.2009
Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2009
 
05.06.2009
Wzór wniosku o zgodę na leczenie pacjenta powyżej 18 roku życia w oddziale szpitalnym o profilu pediatrycznym
 
05.02.2008
Formularz rejestracyjny użytkownika Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP/SMPT)
 
05.07.2007
Zarządzenie Nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 
05.07.2007
Wzór (oraz instrukcja wypełnienia) deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 
18.01.2007
Ankieta dla kobiet objętych programem profilaktyki raka szyjki macicy
 
18.01.2007
Ankieta dla kobiet objętych programem wczesnego wykrywania raka piersi
 
09.01.2007
Wniosek do leczenia stwardnienia rozsianego interferonem beta
 
09.01.2007
Wniosek do leczenia stwardnienia rozsianego glatiramerem
 
ilość plików: 13