logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikaty dla świadczeniodawców

Komunikat nr 4/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2018 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

11.01.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2018 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień...
 

Komunikat nr 3/2019 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2018 roku

09.01.2019
Przypominamy o możliwości sprawdzenia wartości wykonanych świadczeń zarejestrowanych w systemie Śląskiego OW NFZ - w załączeniu "Instrukcja postępowania celem sprawdzenia wartości wykonanych świadczeń zarejestrowanych w...
 

Komunikat nr 2/2019 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia obowiązujących w 2018 roku umów

09.01.2019
Dotyczy realizacji świadczeń w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane...
 

Komunikat nr 1/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację od dnia 1 marca 2019 roku umów w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

02.01.2019
w zakresie: LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ – kod zakresu: 03.0000.401.02, 03.0001.401.02 W związku z odwołaniem postępowania konkursowego informujemy, że spotkanie informacyjno – szkoleniowe, planowane na dzień...
 

Ważne informacje dla świadczeniodawców POZ, którzy zamierzają złożyć do OW NFZ odpowiedni wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia

12.12.2018
Przypominamy o warunkach ubiegania się o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia (załącznik). Jednocześnie informujemy, że weszło w życie Zarządzenie nr...
 

Komunikat nr 161/2018 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2018 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.12.2018 r.)

11.12.2018
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2018 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień...
 

Komunikat nr 160/2018 w sprawie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

03.12.2018
Nowi świadczeniodawcy, którzy nie realizowali w 2018 r. umowy w rodzaju: POZ Świadczeniodawcy, których umowy wygasają z dniem 31.12.2018 r. Świadczeniodawcy, posiadający umowy wieloletnie niewygasające...
 

Komunikat nr 159/2018 dla świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń od 1 stycznia 2019 roku

03.12.2018
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu złożenia wniosku o aneks do umowy w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne, w zakresie zgłoszenia...
 

Komunikat nr 158/2018 dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2019 roku

03.12.2018
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby...