logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikaty dla świadczeniodawców

Komunikat nr 22/2019 dla oferentów o zmianie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert ogłoszonych w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

15.03.2019
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach ogłoszonych w trybie konkursu ofert, mającym na celu zawarcie...
 

Komunikat nr 21/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

12.03.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień...
 

Komunikat nr 20/2019 dla świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

12.03.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przypomina, że w dniu 31 marca 2019 r. kończy się możliwość finansowania faktur za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w...
 

Komunikat nr 19/2019 dla oferentów w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej i opieka paliatywna i hospicyjna w sprawie spotkań informacyjno-szkoleniowych

11.03.2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 marca 2019 roku odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonych postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...
 

Komunikat nr 18/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego

11.03.2019
zakresy: położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny - N01, N02, N03, N20 położnictwo i ginekologia...
 
 

Komunikat nr 16/2019 (wraz z załącznikiem - lista nr 7) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2018 roku

14.02.2019
Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 7 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2018. Podpisywanie ugód będzie możliwe dziś 14 lutego 2019 r. w siedzibie Śląskiego...