logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 130/2018 w sprawie zmiany terminu przekazania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych oraz danych na temat kwot niezbędnych do zapewnienia wzrostu wynagrodzeń lekarzy specjalistów

2018-09-14
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z zakłóceniami Pracy Portalu Świadczeniodawcy, termin przekazania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 123, z późn. zm.), zgodnie z treścią §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1681) oraz informacji koniecznych do ustalenia kwoty niezbędnej do zapewnienia wzrostu wynagrodzeń lekarzom, spełniającym kryteria określone w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1532), zostaje przesunięty do dnia 17 września 2018 roku.

Pliki do pobrania:

KOM_130_14092018.pdf

Wszystkie aktualności