logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 135/2018 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

2018-10-05
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że 27 września 2018 roku udostępniono użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) nową funkcjonalność, która pozwala na sprawniejsze przekazanie programu między świadczeniodawcami.

Jednocześnie informujemy, że problemy związane z funkcjonowaniem systemu należy zgłaszać na adres e-mail: smpt@nfz.gov.pl. W zgłoszeniach prosimy o podawanie następujących informacji:
  1. imię i nazwisko osoby wnioskującej;
  2. login w aplikacji osoby wnioskującej;
  3. telefon kontaktowy osoby wnioskującej;
  4. od świadczeniodawcy i pełne dane teleadresowe;
  5. numer programu nadany pacjentowi przez system SMPT i nazwa programu lekowego w ramach którego pacjent jest leczony (prosimy nie podawać numerów PESEL w korespondencji kierowanej na skrzynkę smpt@nfz.gov.pl).
W zakresie funkcjonowania systemu oraz w zakresie realizacji zgłoszonych konsultacji pomocy udzielają pracownicy pomocy technicznej firmy Asseco, tel.: 32 604 46 59, 32 604 46 69.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SMPT – opisująca wprowadzoną funkcjonalność stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.


Źródło: WGL-II, telefon: 32 735 17 57, 32 735 17 45, 32 735 05 19

Pliki do pobrania:

KOM_135_05102018.zip

Wszystkie aktualności