logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 145/2018 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

2018-10-23
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 19 października 2018 roku udostępniono użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) zmodyfikowany moduł właściwy w aplikacji SMPT – „rak nerki” umożliwiający wprowadzanie danych pacjentów leczonych substancjami czynnymi niwolumab i kabozantynib w ramach programu lekowego B.10 - Leczenie raka nerki.

Dodatkowo wprowadzono możliwość zmiany leku w punktach kontrolnych. Dotychczas przejście między terapiami, związane ze zmianą leku, odbywało się przez zakończenie jednego programu i rozpoczęcie nowego z innym lekiem.

Zgodnie z nowym mechanizmem, w każdym punkcie kontrolnym pojawi się nowe pole „zmiana leku” – checkbox do zaznaczenia. Zaznaczenie tego pola spowoduje, wyświetlenie pola „lek” – lista rozwijana z wartościami:
 1. ewerolimus, aksytynib, kabozantynib, niwolumab – gdy program jest prowadzony dla leku sunitynib
 2. ewerolimus, aksytynib, kabozantynib, niwolumab – gdy program jest prowadzony dla leku pazopanib
 3. niwolumab, ewerolimus, kabozantynib – gdy program jest prowadzony dla leku sorafenib
 4. kabozantynib – gdy program jest prowadzony dla leku aksytynib.
Wybór odpowiedniego leku spowoduje, że użytkownik będzie musiał dokonać ponownej kwalifikacji pacjenta do terapii nowym lekiem (w ramach tego samego programu). Kolejne punkty kontrolne zostaną wyznaczane zgodnie z założeniami wybranej ścieżki leczenia dla nowego leku.

Ponadto 18 października 2018 roku udostępniono użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) zmodyfikowany moduł właściwy w aplikacji SMPT – „rak gruczołu krokowego” umożliwiający wprowadzanie poprawnych danych pacjentów leczonych substancją czynną: dichlorek radu Ra-223 w ramach programu lekowego B.56 - Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Aktualnie system uniemożliwia wybór w polu zakład medycyny nuklearnej świadczeniodawcy rozliczającego program lekowy. W związku z tym, do momentu wprowadzenia przedmiotowej modyfikacji, w przypadku gdy zakład medycyny nuklearnej znajduje się w strukturach świadczeniodawcy rozliczającego program lekowy, należy uzupełnić wszystkie dane kwalifikacyjne pacjenta, zapisać program – tak, aby wygenerował się numer programu pacjenta, a następnie przesłać na adres: smpt@nfz.gov.pl następujące zgłoszenie:
 1. moduł w SMPT: Rak gruczołu krokowego
 2. świadczeniodawca
 3. imię i nazwisko osoby wnioskującej
 4. kontakt do świadczeniodawcy
 5. numer programu
 6. opis: problem wyboru ZMN, który znajduje się w strukturze świadczeniodawcy rozliczającego program.
Natomiast 11 października 2018 roku udostępniono użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) zmodyfikowany moduł właściwy w aplikacji SMPT – „przewlekłe zakażenia płuc”. Modyfikacja obejmuje:
 1. zniesienie walidacji wymuszającej zakończenie programu w przypadku wyboru „oporny” w polu „Bad. mikrobiologiczne – oporność na tobramycynę”
 2. dodanie do listy rozwijalnej w polu „Bad. mikrobiologiczne – oporność na tobramycynę” wartości „brak wzrostu pseudomonas auruginosa”
 3. zmianę tolerancji czasowej punktów kontrolnych
 4. dodanie nowej przyczyny zakończenia programu.
Jednocześnie informujemy, że problemy związane z funkcjonowaniem systemu należy zgłaszać na adres e-mail: smpt@nfz.gov.pl. W zgłoszeniach prosimy o podawanie następujących informacji:
 1. imię i nazwisko osoby wnioskującej
 2. login w aplikacji osoby wnioskującej
 3. telefon kontaktowy osoby wnioskującej
 4. kod świadczeniodawcy i pełne dane teleadresowe
 5. numer programu nadany pacjentowi przez system SMPT i nazwa programu lekowego w ramach którego pacjent jest leczony (prosimy nie podawać numerów PESEL w korespondencji kierowanej na skrzynkę mailową: smpt@nfz.gov.pl).
W zakresie funkcjonowania systemu oraz w zakresie realizacji zgłoszonych konsultacji pomocy udzielają także pracownicy pomocy technicznej firmy Asseco, tel.: 32 604 46 59, 32 604 46 69.


Źródło: WGL-II, telefon: 32 735 17 57, 32 735 17 45, 32 735 05 19

Pliki do pobrania:

KOM_145_23102018.pdf

Wszystkie aktualności