logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 148/2018 w sprawie poprawnego przygotowania ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

2018-10-26
W związku z wątpliwościami, odnośnie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu poszczególnych badań diagnostycznych, wyrażanymi przez Oferentów na spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych, które odbyły się w dniu 25 października 2018 roku w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uprzejmie prosimy o wnikliwe przeanalizowanie treści załącznika do niniejszego komunikatu.

Załączony dokument to Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku badań diagnostycznych oraz warunki ich realizacji – załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 357, z późn. zm.), którego treść została ograniczona do badań stanowiących przedmiot ogłoszonych postępowań z wyszczególnionymi fragmentami o krytycznym znaczeniu dla prawidłowego przygotowania oferty.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie:
  • grupy zawodowe (tzn. lekarze, pielęgniarki, technicy elektroradiolodzy, fizycy itd.) współuczestniczące, zgodnie z wymogami, w realizacji poszczególnych badań w ramach danego zakresu świadczeń,
  • warunki, na jakich mogą udzielać świadczeń lekarze w trakcie specjalizacji z danej dziedziny lub posiadający z I° w kontekście obecności w pracowni lekarzy specjalistów oraz w jakich przypadkach wymagany jest nadzór ze strony specjalisty,
  • posiadanie udokumentowanych umiejętności, certyfikatów, kursów dopuszczających osoby z poszczególnych grup zawodowych do udzielania określonych typów badań,
  • wymogi w zakresie aparatury i wyposażenia dedykowanego poszczególnym typom badań w ramach danego zakresu świadczeń.
Przed złożeniem oferty prosimy o upewnienie się, czy spełnia ona wymagania konieczne do realizacji świadczeń gwarantowanych.


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej telefon: 32 735 17 17, 32 735 17 85, 32 735 15 07, 32 735 16 72, 32 735 17 24,32 735 17-22, 32 735 17 43.

Pliki do pobrania:

KOM_148_26102018.zip

Wszystkie aktualności