logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 153/2018 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową

2018-11-09
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 9 listopada 2018 roku udostępniono użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) zmodyfikowany moduł właściwy w aplikacji SMPT – WZW, umożliwiający wprowadzanie danych pacjentów leczonych substancjami czynnymi sofosbuwir + velpataswir oraz glecaprewir + pibrentaswir w ramach programu lekowego B.71 - Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową.

Jednocześnie problemy związane z funkcjonowaniem systemu należy zgłaszać na adres e-mail: smpt@nfz.gov.pl. W zgłoszeniach prosimy o podawanie następujących informacji:
  1. imię i nazwisko osoby wnioskującej,
  2. login w aplikacji osoby wnioskującej,
  3. telefon kontaktowy osoby wnioskującej,
  4. kod świadczeniodawcy i pełne dane teleadresowe,
  5. numer programu nadany pacjentowi przez system SMPT i nazwa programu lekowego w ramach którego pacjent jest leczony (prosimy nie podawać numerów PESEL w korespondencji kierowanej na skrzynkę mailową smpt@nfz.gov.pl).
W zakresie funkcjonowania systemu oraz w zakresie realizacji zgłoszonych konsultacji pomocy udzielają także pracownicy pomocy technicznej firmy Asseco, telefon: 32 604 46 59, 32 604 46 69.


Źródło: WGL-II, telefon: 32 735 17 57, 32 735 17 45, 32 735 05 19

Pliki do pobrania:

KOM_153_09112018.pdf

Wszystkie aktualności