logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Ważne informacje dla świadczeniodawców POZ, którzy zamierzają złożyć do OW NFZ odpowiedni wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia

2018-12-12
Przypominamy o warunkach ubiegania się o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia (załącznik).

Jednocześnie informujemy, że weszło w życie Zarządzenie nr 129/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców. Prosimy o zapoznanie się z jego szczegółami:
  • W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, uprawniony świadczeniodawca składa, w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu
  • Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku

Pliki do pobrania:

_Dodatkowe_informacje__do__zarzadzena_115_2018_DEF.pdf

Wszystkie aktualności