logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikaty dla pacjentów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

24.05.2018
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony...
 

Komunikat nr 52/2018 dla pacjentów oczekujących na rozpoczęcie leczenia w programie lekowym: Leczenie wirusowego zaplenia wątroby typu C terapią bezinterferonową

15.05.2018
W ślad za komunikatem z dnia 4 kwietnia br. uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnymi danymi sprawozdawczymi przekazywanymi przez szpitale, liczba pacjentów oczkujących na rozpoczęcie...
 

Komunikat nr 41/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy SP ZOZ w Myszkowie ul. Wolności 29, 42-300 Myszków

23.04.2018
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje świadczeniobiorców, że świadczeniodawca SP ZOZ w Myszków Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków, zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...
 

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku

18.04.2018
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 kwietnia 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale...
 

Komunikat nr 40/2018 dla pacjentów korzystających z Sekcji Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ w Dąbrowie Górniczej

13.04.2018
Śląski OW NFZ otrzymał informację od Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej, iż w budynku przy ul. Skibińskiego 1 w Dąbrowie Górniczej, w którym...
 

Komunikat nr 35/2018 dla pacjentów oczekujących na rozpoczęcie leczenia w programie lekowym: Leczenie wirusowego zaplenia wątroby typu C terapią bezinterferonową

04.04.2018
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnymi danymi sprawozdawczymi przekazywanymi przez szpitale, liczba pacjentów oczkujących na rozpoczęcie terapii została przedstawiona w załączonym pliku. Informujemy również, że...
 

Komunikat nr 34/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy NZOZ „Święta Monika” Sp. z o.o., ul. Wolności 20, Myszków

29.03.2018
Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że na wniosek świadczeniodawcy NZOZ „Święta Monika” Sp. z o.o., ul. Wolności 20, Myszków zakończył z dniem 28 lutego 2018...
 

Komunikat nr 33/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Czeladź, ul. Szpitalna 40

29.03.2018
Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że na wniosek świadczeniodawcy Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Czeladź, ul. Szpitalna 40 zakończył z dniem 15 marca 2018 roku...
 

Komunikat nr 32/2018 dla ubezpieczonych w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w mieście Częstochowa

27.03.2018
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 26 marca 2018 r. przestało funkcjonować miejsce udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki...