logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku

2017-07-19
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 lipca 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2017 r. wyniosło 4477,18 zł (słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 18/100).
W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za lipiec, sierpień i wrzesień 2017 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 402,95 zł (słownie: czterysta dwa złote 95/100).

Pliki do pobrania:

INFO-ubezp_dobrowol_III_kw17.pdf

Wszystkie aktualności