logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 16/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących w NZOZ „Święta Monika”, ul. Wolności 20, 42-300 Myszków

2018-02-05
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że NZOZ „Święta Monika” Sp. z o.o., ul. Wolności 20, 42-300 Myszków, zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie poradni urologicznej.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o zakładach opieki zdrowotnej realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej „Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne” http://kolejki.nfz.gov.pl/

Informacje o kolejkach oczekujących można również uzyskać składając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pocztą elektroniczną – e-mail: kolejki@nfz.gov.pl lub telefoniczne za pośrednictwem bezpłatnej infolinii kolejkowej pod numerem telefonu: 800 800 008.

Pliki do pobrania:

KOM_16_05022018.pdf

Wszystkie aktualności