logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku

2018-07-18
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2018 r. wyniosło 4812,84 zł (słownie: cztery tysiące osiemset dwanaście złotych 84/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za lipiec, sierpień i wrzesień 2018 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 433,16 zł (słownie: czterysta trzydzieści trzy złote 16/100).

Pliki do pobrania:

INFO-ubezp_dobrowol_III_kw18.pdf

Wszystkie aktualności