logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku

2019-04-17
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 kwietnia 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosło 5015,03 zł (słownie: pięć tysięcy piętnaście złotych 03/100).
W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za kwiecień, maj i czerwiec 2019 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 451,35 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden złoty 35/100).

Pliki do pobrania:

INFO-ubezp_dobrowol_II_kw19.pdf

Wszystkie aktualności