logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku

2019-07-17
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 5142,59 zł (słownie: pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 59/100).
W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9 % podstawy wynosi miesięcznie 462,83 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa złote 83/100).

Pliki do pobrania:

INFO-ubezp_dobrowol_III_kw19.pdf

Wszystkie aktualności