logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Rekrutacja

ikonka BIP

Rekrutacja prowadzona przez Centralę NFZ

Rekrutacja prowadzona przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1938 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), Śląski Oddział Wojewódzki NFZ publikuje informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ.

Podstawa prawna
Klauzula informacyjna (dotycząca przetwarzania danych osobowych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia)
ilość plików: 10

12.10.2018
Ogłoszenie nr 88/2018
 
12.10.2018
Druki wymagane w procesie rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Śląskim OW NFZ
 
12.10.2018
Ogłoszenie nr 87/2018
 
12.10.2018
Druki wymagane w procesie rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Śląskim OW NFZ
 
10.10.2018
Ogłoszenie nr 86/2018
 
10.10.2018
Druki wymagane w procesie rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Śląskim OW NFZ
 
10.10.2018
Ogłoszenie nr 85/2018
 
10.10.2018
Druki wymagane w procesie rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Śląskim OW NFZ
 
10.10.2018
Ogłoszenie nr 84
 
10.10.2018
Druki wymagane w procesie rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Śląskim OW NFZ
 

ilość plików: 10