logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Rekrutacja

ikonka BIP

Rekrutacja prowadzona przez Centralę NFZ

Rekrutacja prowadzona przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1938 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), Śląski Oddział Wojewódzki NFZ publikuje informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ.

Podstawa prawna
Klauzula informacyjna (dotycząca przetwarzania danych osobowych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia)

06.12.2018
Ogłoszenie nr 107/2018
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
– starszego referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców, Dział Uprawnień Świadczeniobiorców
 
06.12.2018
Druki wymagane w procesie rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Śląskim OW NFZ
 
29.11.2018
Ogłoszenie nr 106/2018
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
– młodszego specjalisty w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców, Dział Uprawnień Świadczeniobiorców
 
29.11.2018
Druki wymagane w procesie rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Śląskim OW NFZ
 
29.11.2018
Ogłoszenie nr 105/2018
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
– specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym
 
29.11.2018
Druki wymagane w procesie rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Śląskim OW NFZ
 
29.11.2018
Ogłoszenie nr 104/2018
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
– młodszego specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami, Dział Refundacji i Rozliczeń Aptek
 
29.11.2018
Druki wymagane w procesie rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Śląskim OW NFZ
 
29.11.2018
Ogłoszenie nr 103/2018
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
– starszego referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej
 
29.11.2018
Druki wymagane w procesie rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Śląskim OW NFZ