logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Przetargi

ilość plików: 43

16.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
19.04.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
19.04.2018
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
16.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przełączników rdzeniowych
(7/pn/2018)
 
18.04.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przełączników rdzeniowych
(7/pn/2018)
 
18.04.2018
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przełączników rdzeniowych
(7/pn/2018)
 
10.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do Śląskiego OW NFZ
(9/pn/2018)
 
10.04.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do Śląskiego OW NFZ
(9/pn/2018)
 
13.04.2018
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do Śląskiego OW NFZ
(9/pn/2018)
 
13.04.2018
Poprawiony formularz oferty:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do Śląskiego OW NFZ
(9/pn/2018)
 
13.04.2018
Poprawiony wzór umowy:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do Śląskiego OW NFZ
(9/pn/2018)
 
05.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(5/us/2018)
 
05.04.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(5/us/2018)
 
22.03.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ macierzy HP 3PAR
(4/pn/2018)
 
23.03.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ macierzy HP 3PAR
(4/pn/2018)
 
23.03.2018
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ macierzy HP 3PAR
(4/pn/2018)
 
27.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
 
27.02.2018
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
27.02.2018
Formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa
 
12.03.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych
 
19.03.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(3/pn/2018)
 
19.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
 
19.01.2018
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
25.01.2018
Pismo do Wykonawców – wyjaśnienia do SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
 
25.01.2018
Załącznik nr 1 – pytania
 
25.01.2018
Załącznik nr 2 – formularz: Opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa - pakiet I
 
25.01.2018
Załącznik nr 3 – formularz: Opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa - pakiet II
 
29.01.2018
Pismo do Wykonawców – przedłużenie terminu składania ofert
 
29.01.2018
Pismo do Wykonawców – wyjaśnienia do SIWZ
 
29.01.2018
Załącznik – pytania do SIWZ
 
01.02.2018
Informacja o złożonych ofertach
 
02.02.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
26.02.2018
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną o wartości mniejszej niż 750.000 euro
 
11.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(34/pn/2017)
 
11.01.2018
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(34/pn/2017)
 
17.01.2018
Pismo do Wykonawców z 17.01.2018 – treść zapytania wraz z odpowiedzią - zmiana treści formularza opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa (strona nr 7 po zmianie w załączeniu)
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(34/pn/2017)
 
22.01.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(34/pn/2017)
 
09.02.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(34/pn/2017)
 
20.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa kart elektronicznych
(33/pn/2017)
 
20.12.2017
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
– przetarg nieograniczony – dostawa kart elektronicznych
(33/pn/2017)
 
08.01.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 05.01.2018 r. – informacja dotycząca formy udostępniania SIWZ:
– przetarg nieograniczony – dostawa kart elektronicznych
(33/pn/2017)
 
11.01.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa kart elektronicznych
(33/pn/2017)
 
23.02.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa kart elektronicznych
(33/pn/2017)
 

ilość plików: 43