logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Przetargi

06.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/us/2018)
 
06.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/us/2018)
 
03.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
03.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
11.12.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
26.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – zakup komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(29/pn/2018)
 
26.11.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – zakup komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(29/pn/2018)
 
10.12.2018
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – zakup komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(29/pn/2018)
 
22.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
22.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
26.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 26.10.2018 – zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu związania ofertą
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
26.10.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
02.11.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
02.11.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 2.11.2018 – pytania do SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
07.11.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 7.11.2018 – odpowiedzi/zmiana treści SIWZ (w tym zmiana formularza oferta oraz formularza opis przedmiotu zamówienia), przedłużenie terminu składania ofert
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
07.11.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
16.11.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony - dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(zamówienie nr 17/pn/2018)
 
12.12.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
12.10.2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2019
(zamówienia podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych)
 
11.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Projekt Budowlano-Wykonawczy cz. 1:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Projekt Budowlano-Wykonawczy cz. 2:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Projekt Budowlano-Wykonawczy cz. 3:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Przedmiar robót:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
STWIORB:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
29.10.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
19.11.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
03.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
03.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
03.10.2018
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – c.d SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
03.10.2018
Program Funkcjonalno-Użytkowy (rysunki) – c.d SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
05.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 04.10.2018 – zmiana treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A)
(25/pn/2018)
 
11.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 10.10.2018 – odpowiedź na wniosek Wykonawcy z dnia 08.10.2018
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A)
(25/pn/2018)
 
12.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 11.10.2018 – treść zapytania dotyczącego SIWZ wraz z wyjaśnieniami:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A)
(25/pn/2018)
 
22.10.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
27.11.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
01.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
04.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
04.10.2018
JEDZ pakiet I (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
04.10.2018
JEDZ pakiet II (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
24.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 24 października 2018 r. – treść zapytań dot. SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
24.10.2018
Formularz opis przedmiotu zamówienia pakiet II po zmianie
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
19.11.2018
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
11.12.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
26.09.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Projekt budowlany, w tym:
projekt wykonawczy branży architektury,
projekt wykonawczy branży konstrukcja,
projekt wykonawczy branża elektryczna,
projekt wykonawczy aranżacji wnętrz – lady,
projekt telewizji przemysłowej CCTV.
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Przedmiary robót
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym:
ST 00.00. Wymagania Ogólne – Roboty budowlane,
ST 00 Wymagania ogólne - Instalacje elektryczne,
ST ST-0 Wymagania ogólne
SST-1 Przygotowanie terenu pod budowę,
SST-1.1 Przygotowanie placu budowy,
SST-1.2 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budowlanych,
SST-2.1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,
SST-2.2 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji.
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy nr 860 z dnia 16.08.2018 r. – pozwolenie na budowę w zakresie: rozbudowa budynku Delegatury o szyb windy od strony zachodniej, przebudowa budynku Delegatury w celu przystosowania dla obsługi osób niepełnosprawnych
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 80 z dnia 14.05.2018
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Opinia geotechniczna (kwiecień 2018) z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb wykonania szybu windy
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
16.10.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania:
– przetarg nieograniczony – przystosowanie budynku delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)