logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Przetargi

ilość plików: 46

13.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
13.04.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
11.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
11.04.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
13.04.2017
Pismo do wykonawców - odpowiedzi (wyjaśnienia) do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
20.04.2017
Informacja zamieszczana na stronie WWW w trybie art. 86 ust. 5 pzp.:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
25.04.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
27.03.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
27.03.2017
SIWZ cz.I (SIWZ oraz załączniki do SIWZ nr 1-4 i nr 9-13):
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
27.03.2017
SIWZ cz.II (załączniki do SIWZ nr 5A):
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
27.03.2017
SIWZ cz.III (załączniki do SIWZ nr 5B oraz nr 6-8):
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
27.03.2017
Rysunki składające się na dokumentację projektową dodatkowo w formacie .pdf:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
06.04.2017
Odpowiedzi (wyjaśnienia), zmiana w zakresie przedmiaru robót:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
11.04.2017
Pismo do wykonawców - odpowiedzi (wyjaśnienia), zmiana w zakresie przedmiaru robót, przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
11.04.2017
Przedmiary robót w wersji .pdf zapisanej z programu:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
11.04.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
13.04.2017
Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
13.04.2017
Pismo do wykonawców - odpowiedzi (wyjaśnienia):
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
18.04.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
14.03.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
14.03.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
20.03.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
20.03.2017
Formularz oferty po zmianie:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
23.03.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
16.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(3/pn/2017)
 
16.02.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(3/pn/2017)
 
24.02.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(3/pn/2017)
 
22.03.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(3/pn/2017)
 
06.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
06.02.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
10.02.2017
Pismo do wykonawców – treść zapytań oraz odpowiedzi (wyjaśnienia):
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
14.02.2017
Pismo do wykonawców – treść zapytań oraz przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
14.02.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
15.02.2017
Pismo do wykonawców – odpowiedzi (wyjaśnienia) na zapytania, zmiana treści SIWZ (wzoru umowy):
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
20.02.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
02.03.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
30.01.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(35/pn/2016)
 
30.01.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(35/pn/2016)
 
06.02.2017
Pismo do Wykonawców – odpowiedź na zapytanie - wyjaśnienie SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(35/pn/2016)
 
09.02.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(35/pn/2016)
 
20.02.2017
Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(35/pn/2016)
 
24.01.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(34/pn/2016)
 
24.01.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(34/pn/2016)
 
03.02.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(34/pn/2016)
 
09.02.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(34/pn/2016)
 
17.01.2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2017 w ramach rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych
 

ilość plików: 46