logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Przetargi

ilość plików: 51

07.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa urządzeń sieciowych xWDM
(13/pn/2017)
 
07.06.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa urządzeń sieciowych xWDM
(13/pn/2017)
 
13.06.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 13.06.2017 – wyjaśnienie (odpowiedź):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa urządzeń sieciowych xWDM
(13/pn/2017)
 
14.06.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 14.06.2017 – wyjaśnienie (odpowiedź), zmiana treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa urządzeń sieciowych xWDM
(13/pn/2017)
 
20.06.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – rozbudowa urządzeń sieciowych xWDM
(13/pn/2017)
 
02.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z opieką serwisowo-materiałową
(14/pn/2017)
 
02.06.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z opieką serwisowo-materiałową
(14/pn/2017)
 
19.06.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z opieką serwisowo-materiałową
(14/pn/2017)
 
29.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(11/pn/2017)
 
29.05.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 10 urządzeń wielofunkcyjnych Xerox
(11/pn/2017)
 
08.06.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(11/pn/2017)
 
20.06.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(11/pn/2017)
 
12.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 10 urządzeń wielofunkcyjnych Xerox
(9/pn/2017)
 
12.05.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 10 urządzeń wielofunkcyjnych Xerox
(9/pn/2017)
 
23.05.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 10 urządzeń wielofunkcyjnych Xerox
(9/pn/2017)
 
07.06.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 10 urządzeń wielofunkcyjnych Xerox
(9/pn/2017)
 
05.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
05.05.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
13.05.2017
Pismo do wykonawców – odpowiedzi na zapytania, przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
13.05.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
19.05.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
13.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
13.04.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
04.05.2017
Pismo do wykonawców z dnia 27.04.2017 r. – odpowiedzi, zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
04.05.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną o wartości mniejszej niż 750.000 euro:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
12.05.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej w celu złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych):
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
07.06.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
14.06.2017
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną o wartości mniejszej niż 750.000 EURO:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
11.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
11.04.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
13.04.2017
Pismo do wykonawców - odpowiedzi (wyjaśnienia) do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
20.04.2017
Informacja zamieszczana na stronie WWW w trybie art. 86 ust. 5 pzp.:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
25.04.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(8/pn/2017)
 
27.03.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
27.03.2017
SIWZ cz.I (SIWZ oraz załączniki do SIWZ nr 1-4 i nr 9-13):
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
27.03.2017
SIWZ cz.II (załączniki do SIWZ nr 5A):
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
27.03.2017
SIWZ cz.III (załączniki do SIWZ nr 5B oraz nr 6-8):
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
27.03.2017
Rysunki składające się na dokumentację projektową dodatkowo w formacie .pdf:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
06.04.2017
Odpowiedzi (wyjaśnienia), zmiana w zakresie przedmiaru robót:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
11.04.2017
Pismo do wykonawców - odpowiedzi (wyjaśnienia), zmiana w zakresie przedmiaru robót, przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
11.04.2017
Przedmiary robót w wersji .pdf zapisanej z programu:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
11.04.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
13.04.2017
Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
13.04.2017
Pismo do wykonawców - odpowiedzi (wyjaśnienia):
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
18.04.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
23.05.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(5/pn/2017)
 
14.03.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
14.03.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
20.03.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
20.03.2017
Formularz oferty po zmianie:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
23.03.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 

ilość plików: 51