logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Przetargi

ilość plików: 45

14.03.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
14.03.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
20.03.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
20.03.2017
Formularz oferty po zmianie:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
23.03.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych dla Śląskiego OW NFZ
(4/pn/2017)
 
16.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(3/pn/2017)
 
16.02.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(3/pn/2017)
 
24.02.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(3/pn/2017)
 
22.03.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(3/pn/2017)
 
06.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
06.02.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
10.02.2017
Pismo do wykonawców – treść zapytań oraz odpowiedzi (wyjaśnienia):
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
14.02.2017
Pismo do wykonawców – treść zapytań oraz przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
14.02.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
15.02.2017
Pismo do wykonawców – odpowiedzi (wyjaśnienia) na zapytania, zmiana treści SIWZ (wzoru umowy):
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
20.02.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
02.03.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa kart elektronicznych
(2/pn/2017)
 
30.01.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(35/pn/2016)
 
30.01.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(35/pn/2016)
 
06.02.2017
Pismo do Wykonawców – odpowiedź na zapytanie - wyjaśnienie SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(35/pn/2016)
 
09.02.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(35/pn/2016)
 
20.02.2017
Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(35/pn/2016)
 
24.01.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(34/pn/2016)
 
24.01.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(34/pn/2016)
 
03.02.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(34/pn/2016)
 
09.02.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(34/pn/2016)
 
17.01.2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2017 w ramach rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych
 
22.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
22.12.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
30.12.2016
Pismo do wykonawców z 29.12.2016 – zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz treść zapytań do SIWZ:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
30.12.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
03.01.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
03.01.2017
Formularze:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
10.01.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
27.02.2017
Informacja o udzieleniu zamówienia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w tym zwroty listów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy a także realizacja przekazów pocztowych
(26/us/2016)
 
20.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(33/us/2016)
 
20.12.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(33/us/2016)
 
30.12.2016
Informacja zamieszczana na stronie internetowej w celu złożenia przez Wykonawców oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(33/us/2016)
 
10.01.2017
Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(33/us/2016)
 
13.01.2017
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną o wartości poniżej 750.000 EURO:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(33/us/2016)
 
19.10.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa systemu zapory ogniowej oraz rozbudowa systemu zabezpieczeń aplikacji i usług dostępnych z sieci publicznej
(29/pn/2016 zakres I i zakres II)
 
19.10.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa systemu zapory ogniowej oraz rozbudowa systemu zabezpieczeń aplikacji i usług dostępnych z sieci publicznej
(29/pn/2016 zakres I i zakres II)
 
31.10.2016
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa systemu zapory ogniowej oraz rozbudowa systemu zabezpieczeń aplikacji i usług dostępnych z sieci publicznej
(29/pn/2016 zakres I i zakres II)
 
08.11.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zakres I:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa systemu zapory ogniowej oraz rozbudowa systemu zabezpieczeń aplikacji i usług dostępnych z sieci publicznej
(29/pn/2016 zakres I)
 
22.11.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zakres II:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa systemu zapory ogniowej oraz rozbudowa systemu zabezpieczeń aplikacji i usług dostępnych z sieci publicznej
(29/pn/2016 zakres II)
 

ilość plików: 45