logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Przetargi

ilość plików: 41

11.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2017)
 
11.08.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2017)
 
11.08.2017
Dokumentacja (projekt remontu parkingu, mapka poglądowa, specyfikacje techniczne, rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa):
- przetarg nieograniczony - robota budowlana polegająca na remoncie parkingu głównego budynku Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2017)
 
27.07.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanego przez Śląski OW NFZ systemu HPE Data Protector
(17/pn/2017)
 
27.07.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanego przez Śląski OW NFZ systemu HPE Data Protector
(17/pn/2017)
 
09.08.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanego przez Śląski OW NFZ systemu HPE Data Protector
(17/pn/2017)
 
11.07.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(12/pn/2017)
 
17.07.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(12/pn/2017)
 
17.07.2017
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(12/pn/2017)
 
02.08.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 01.08.2017 – odpowiedź na zapytanie (wniosek Wykonawcy), zmiana treści SIWZ (wzoru umowy):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(12/pn/2017)
 
07.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa urządzeń sieciowych xWDM
(13/pn/2017)
 
07.06.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa urządzeń sieciowych xWDM
(13/pn/2017)
 
13.06.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 13.06.2017 – wyjaśnienie (odpowiedź):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa urządzeń sieciowych xWDM
(13/pn/2017)
 
14.06.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 14.06.2017 – wyjaśnienie (odpowiedź), zmiana treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa urządzeń sieciowych xWDM
(13/pn/2017)
 
20.06.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – rozbudowa urządzeń sieciowych xWDM
(13/pn/2017)
 
28.07.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – rozbudowa urządzeń sieciowych xWDM
(13/pn/2017)
 
02.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z opieką serwisowo-materiałową
(14/pn/2017)
 
02.06.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z opieką serwisowo-materiałową
(14/pn/2017)
 
19.06.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z opieką serwisowo-materiałową
(14/pn/2017)
 
04.08.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z opieką serwisowo-materiałową
(14/pn/2017)
 
29.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(11/pn/2017)
 
29.05.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 10 urządzeń wielofunkcyjnych Xerox
(11/pn/2017)
 
08.06.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(11/pn/2017)
 
20.06.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(11/pn/2017)
 
12.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 10 urządzeń wielofunkcyjnych Xerox
(9/pn/2017)
 
12.05.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 10 urządzeń wielofunkcyjnych Xerox
(9/pn/2017)
 
23.05.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 10 urządzeń wielofunkcyjnych Xerox
(9/pn/2017)
 
07.06.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - usługa serwisowania 10 urządzeń wielofunkcyjnych Xerox
(9/pn/2017)
 
05.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
05.05.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
13.05.2017
Pismo do wykonawców – odpowiedzi na zapytania, przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
13.05.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
19.05.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
28.06.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(7/pn/2017)
 
13.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
13.04.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
04.05.2017
Pismo do wykonawców z dnia 27.04.2017 r. – odpowiedzi, zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
04.05.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną o wartości mniejszej niż 750.000 euro:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
12.05.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej w celu złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych):
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
07.06.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 
14.06.2017
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną o wartości mniejszej niż 750.000 EURO:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(6/us/2017)
 

ilość plików: 41