logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Kontakt

Drukuj

Delegatury

Delegatury Oddziału w szczególności realizują następujące zadania:

 • obsługa świadczeniobiorców w zakresie:
  • przeprowadzania postępowań wyjaśniających z ZUS i KRUS w sprawie ustalenia okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
  • niezgodności statusu w systemie eWUŚ – weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego, aktualizacja danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych,
  • przygotowywania projektów umów o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ),
  • Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatów Tymczasowo zastępujących EKUZ,
  • wydawania i anulowania formularzy z serii E 100 lub dokumentu przenośnego S1, SED oraz rejestracji i anulowania formularzy z serii E 100 lub dokumentu przenośnego S1, SED,
  • przyjmowania i sprawdzania pod względem formalnym wniosków o zwrot poniesionych kosztów leczenia w UE/EFTA,
  • potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi,
  • przyjmowania wniosków i wydawania danych dostępowych do ZIP,
  • przyjmowania i rejestracji skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • przyjmowanie bieżących interwencji świadczeniobiorców,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Delegatury Oddziału,
 • sporządzanie projektów umów na wystawianie recept refundowanych oraz wydawania numerów zakresów tych recept,
 • weryfikacja i rejestracja wniosków refundacyjnych z aptek.
Godziny urzędowania Delegatur Śląskiego OW NFZ:
w dni robocze
- poniedziałek - 8:00 - 16:00
- wtorek - 8:00 - 18:00
- środa - 8:00 - 16:00
- czwartek - 8:00 - 16:00
- piątek - 8:00 - 16:00

Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
sekretariat_bielsko@nfz-katowice.pl - adres do przesyłania wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 

Delegatura w Częstochowie

ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa
sekretariat_czestochowa@nfz-katowice.pl - adres do przesyłania wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Delegatura w Piekarach Śląskich

 ul. Kościuszki 22, 41-940 Piekary Śląskie
sekretariat_piekary@nfz-katowice.pl - adres do przesyłania wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Delegatura w Rybniku

ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik
sekretariat_rybnik@nfz-katowice.pl - adres do przesyłania wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego