logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Wykaz punktów pobrań – stan na 21.01.2021 r.

 

Wykaz zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, które są czynne i udzielają teleporad oraz które zawiesiły udzielanie świadczeń zdrowotnych – stan na 19.01.2021 r.

 

Wykaz poradni specjalistycznych oraz pracowni diagnostycznych, które są czynne, które udzielają teleporad oraz które zawiesiły udzielanie świadczeń zdrowotnych – stan na 22.01.2021 r.

 

Wykaz gabinetów ginekologicznych – stan na 22.01.2021 r.

 

Wykaz gabinetów stomatologicznych – stan na 30.12.2020 r.

 

Wykaz reorganizowanych placówek (oddziałów) – stan na 09.04.2020 r.