Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 2
10.03.2020
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i dodatkowymi informacjami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • 115 - pediatria - region rybnicki
 • 116 - choroby wewnętrzne - podregion sosnowiecki
 • 117 - choroby wewnętrzne - podregion miasto Gliwice
 • 118 - pediatria - region katowicki
 • 119 - choroby wewnętrzne - podregion gliwicki
 • 120 - pediatria - region sosnowiecki
 • 121 - choroby wewnętrzne - podregion miasto Sosnowiec
 
17.03.2020
Informacja o odwołaniu postępowań konkursowych, których przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • 115 - pediatria - region rybnicki
 • 116 - choroby wewnętrzne - podregion sosnowiecki
 • 117 - choroby wewnętrzne - podregion miasto Gliwice
 • 118 - pediatria - region katowicki
 • 119 - choroby wewnętrzne - podregion gliwicki
 • 120 - pediatria - region sosnowiecki
 • 121 - choroby wewnętrzne - podregion miasto Sosnowiec
 
27.01.2020

Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych
 • świadczenia w zakresie pediatrii
 
28.01.2020

Informacja dla podmiotów planujących złożenie ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach

 • świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych
 • świadczenia w zakresie pediatrii

w sprawie spotkania szkoleniowo-informacyjnego

 
18.02.2020

Oświadczenie z dnia 18 lutego 2020 r. o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 46 - świadczenia w zakresie pediatrii
 • 48 - świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych
 • 49 - świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych
 • 68 - świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych
 
04.03.2020

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 12-20-000045/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 • 12-20-000052/AOS/02/1/02.9001.001.02/01
 • 12-20-000053/AOS/02/1/02.9001.001.02/01
 • 12-20-000056/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 • 12-20-000060/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 • 12-20-000063/AOS/02/1/02.9001.001.02/01
 • 12-20-000066/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 
12.11.2020

Oświadczenie z dnia 12 listopada 2020 roku o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 12-20-000047/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 • 12-20-000050/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 • 12-20-000051/AOS/02/1/02.9001.001.02/01
 • 12-20-000054/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 • 12-20-000055/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 • 12-20-000057/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 • 12-20-000058/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 • 12-20-000059/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 • 12-20-000061/AOS/02/1/02.9001.001.02/01
 • 12-20-000062/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 • 12-20-000064/AOS/02/1/02.9001.001.02/01
 • 12-20-000065/AOS/02/1/02.9001.001.02/01
 • 12-20-000067/AOS/02/1/02.9000.001.02/01
 
ilość wiadomości: 2