logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

18.09.2020 Napisane przez

Strona Śląskiego OW w Dzienniku Zachodnim
wydanie z dnia 18 września 2020 roku

 • Pokonajmy razem koronawirusa – pobierz, zainstaluj i korzystaj z aplikacji STOP COVID - ProteGO Safe

Nowotwór gruczołu krokowego może być trwale wyleczony, warunkiem sukcesu terapeutycznego jest jednak wczesne wykrycie choroby. Badaj się profilaktycznie. Nie daj się rakowi!

W ulotce przeczytasz:

 • dlaczego mężczyźni nie zgłaszają się na badania
 • o czynnikach związanych z podwyższonym ryzykiem rozwoju raka prostaty
 • o objawach, które mogą zaniepokoić
 • o tym, kiedy się zgłosić na pierwsze badania prostaty
 • jakie wykonać badania
 • co ma wpływ na zmniejszenie ryzyka powstawania nowotworu gruczołu

Zachęcamy też do obejrzenia materiału filmowego na kanale Akademia NFZ przygotowanego w ramach akcji "Środa z Profilaktyką".

Po raz kolejny przypominamy, że Centrum e-Zdrowia w ramach Akademii CeZ prowadzi bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla pracowników szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów posiadających kontrakt z NFZ...

Dodatkowe informacje

Po raz kolejny przypominamy, że Centrum e-Zdrowia w ramach Akademii CeZ prowadzi bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla pracowników szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów posiadających kontrakt z NFZ.

W pierwszych dniach września dla podmiotów POZ i AOS Centrum e-Zdrowia udostępniło harmonogram szkoleń do końca 2020 roku.

Dodatkowo uruchomiło kolejną – IV turę rejestracji na szkolenia dla szpitali.

IV tura rejestracji dla szpitali trwa od 1 września br. do 31 października br.

Do udziału w merytorycznych szkoleniach prowadzonych przez specjalistów Centrum e-Zdrowia zachęcamy szczególnie w kontekście zbliżającego się terminu obowiązkowego wystawiania e-skierowań, przypadającego na dzień 08.01.2021 r.

Z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenia prowadzone są w formie on-line.

Wszystkie niezbędne informacje dot. szkoleń oraz procesu rejestracji znajdują się na stronie https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/.

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” w ramach którego realizowane są ww. szkolenia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Komunikat Centrum e-Zdrowia dot. zlecania badań na obecność COVID w gabinet.gov.pl

Dodatkowe informacje

Każdy z nas w jednej chwili może stać się ratownikiem i uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka.

Jeżeli zauważysz kogoś, kto potrzebuje pilnej pomocy medycznej, postaraj się w miarę możliwości mu pomóc albo jak najszybciej zadzwoń pod numer 999 lub 112.
Nie zwlekaj z udzieleniem pierwszej pomocy. O ludzkim życiu decydują często sekundy.
Zachowaj spokój. Jeżeli nie wiesz, jak sobie poradzić, od razu wezwij pomoc.

ZANIM RUSZYSZ Z POMOCĄ, OCEŃ SYTUACJĘ

 • Oceń, czy udzielenie pomocy nie narazi Cię na niebezpieczeństwo. Zadbaj o bezpieczeństwo poszkodowanego oraz świadków zdarzenia.
 • Jeśli miejsce zdarzenia stanowi dla Ciebie zagrożenie lub nie możesz się odpowiednio zabezpieczyć, nie podchodź do poszkodowanego, tylko zadzwoń po pomoc.
 • Głośno wołaj o pomoc, aby zapewnić sobie wsparcie innych świadków zdarzenia.
 • Jeśli na podstawie obserwacji poszkodowanego stwierdzisz, że istnieje zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, zadzwoń po pomoc.

Numery alarmowe:

 • 112 – wspólny dla wszystkich służb

 • 999 – Pogotowie Ratunkowe

 • 998 – Straż Pożarna

 • 997 – Policja

JEŚLI TO MOŻLIWE, OCEŃ STAN POSZKODOWANEGO

 • Jeżeli masz jednorazowe rękawiczki, załóż je. Jeśli nie masz rękawiczek, użyj folii, by nie dotykać poszkodowanego gołą ręką – w szczególności jego miejsc zakrwawionych oraz wydzielin.
 • Staraj się nawiązać z poszkodowanym kontakt. Głośno zapytaj, czy Cię słyszy, jak się czuje.
 • Delikatnie potrząśnij poszkodowanego za ramiona.

JEŚLI POSZKODOWANY JEST PRZYTOMNY, NIE RUSZAJ GO, MÓW DO NIEGO I CZEKAJ NA PRZYJAZD RATOWNIKÓW

 • Jeśli poszkodowanemu nic nie zagraża, zostaw go w pozycji, w której go zastałeś.
 • Dowiedz się jak najwięcej o stanie jego zdrowia: jak się teraz czuje, co mu dolega, na co choruje.
 • W razie konieczności, wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy. Dyspozytor medyczny podpowie Ci, jak udzielić pierwszej pomocy.
 • Oceniaj stan poszkodowanego do chwili przybycia zespołu ratownictwa medycznego.

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY u osób dorosłych w stanie zagrożenia życia rekomendowane przez Śląską Izbę Lekarską i Śląski Oddział Wojewódzki NFZ – zobacz – pobierz – wydrukuj – zawieś w widocznym miejscu - i Ty możesz uratować życie

Poznaj ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W PRZYPADKU NAJCZĘSTSZYCH URAZÓW - pobierz ulotkę

Zobacz film "Pierwsza pomoc" przygotowany w ramach akcji "Środa z Profilaktyką"

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, że zgodnie z nowelizacją treści art. 37k ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2019 poz. 499), badacz lub właściwy podmiot leczniczy ma obowiązek poinformować właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego, a w przypadku jego braku – o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania. Dane uczestników badań można przekazać w wybranej formie...

Dodatkowe informacje

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, że zgodnie z nowelizacją treści art. 37k ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2019 poz. 499), badacz lub właściwy podmiot leczniczy ma obowiązek poinformować właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego, a w przypadku jego braku – o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania. Dane uczestników badań można przekazać w wybranej formie:

 • tradycyjnego listu,
 • listu wysłanego za pośrednictwem ePUAP,
 • e-maila wysłanego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Korespondencja i wykazy numerów PESEL muszą zawierać jeden z podpisów:

 • osobisty,
 • zaufany,
 • kwalifikowany podpis elektroniczny.

Dokument w postaci papierowej powinien być podpisany własnoręcznie przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, tzn. badacza lub osobę, która działa w charakterze reprezentanta właściwego podmiotu leczniczego.

Dla korespondencji elektronicznej zawierającej zgłoszenia numerów PESEL uczestników badań klinicznych wymaga się podpisu zaufanego bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej niedopuszczalne jest wpisanie się na listę oczekujących, na to samo świadczenie, więcej niż jeden raz, nawet jeżeli pacjent posiada skierowania z różnymi rozpoznaniami. Zasada ta ma zastosowanie dla każdego świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, zgodnie z podziałem wprowadzonym w tzw. rozporządzeniu koszykowym, co oznacza, że...

Dodatkowe informacje

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Centrum Medyczne TOMMED Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Spółka Komandytowa, ul. Aleksandra Fredry 22 w Katowicach skończył z dniem 31 sierpnia 2020 roku wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie neurologii dziecięcej, w miejscu realizacji świadczeń w Katowicach przy ul. Aleksandra Fredry 22.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.