Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za LIPIEC 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.08.2022 r. Szczegółowy wykaz brakujących komórek/procedur medycznych znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy: Administracja i Opcje/Pobranie plików technicznych/Pliki dedykowane/niesprawozdane_harmonogramy_przyjęć_lipiec_2022.xls. Bardzo prosimy o niezwłoczne przesłanie brakujących danych.

 

Źródło:  

II Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej - 32 735 18 12, 32 735 18 81, 32 735 18 86

 • dializoterapia otrzewnowa
  na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 • hemodializoterapia
  na obszarze: gliwicki, Gliwice, Zabrze

Dodatkowe informacje

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 169 - dializoterapia otrzewnowa
  na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 • 170 - hemodializoterapia
  na obszarze: gliwicki, Gliwice, Zabrze

Dodatkowe informacje

 • Zakończone Nie
 • Data 01 10.08.2022
 • Opis 01

  Ogłoszenia (wraz z definicjami i materiałami dla oferentów) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

  • 169 - dializoterapia otrzewnowa
   na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
  • 170 - hemodializoterapia
   na obszarze: gliwicki, Gliwice, Zabrze
 • Plik 01 Plik 01

Spośród nowotworów złośliwych to rak płuc jest przyczyną największej liczby zgonów.

 

 

 • Liczba zachorowań na raka płuc wynosi około 21-23 tysięcy rocznie.
 • Rak płuc jest dwukrotnie częściej rozpoznawany u mężczyzn, ale liczba zachorowań wśród kobiet stale się zwiększa.
 • W Polsce we wczesnej fazie diagnozuje się zaledwie 20% przypadków.
 • Aż 95 procent chorych to byli lub obecni palacze tytoniu.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką i obejrzenia filmu.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "POD ORŁEM" Bolesław i Ligia Matyszczyk Sp. jawna, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-300 Bielsko-Biała z dniem 31 października 2022 r. zakończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie gastroenterologii.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” - https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/.

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Janusz Fijoł, Barbara Węgrzyn "MEDYK" Lekarze Spółka partnerska z dniem 30.06.2022 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie położnictwa i ginekologii.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” - https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 154 - opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy
 • 155 - opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika

Dodatkowe informacje

 • Zakończone Nie
 • Data 01 08.08.2022
 • Opis 01

  Ogłoszenia (wraz z definicjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

  • 154 - opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy
  • 155 - opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika
 • Plik 01 Plik 01
 • Data 02 09.08.2022
 • Opis 02

  Materiały dla oferenta (cena oczekiwana, klauzula, oświadczenie) - postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

  • 154 - opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy
  • 155 - opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika
 • Plik 02 Plik 02

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 lipca 2022 roku, świadczeniodawca Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (miejsce realizacji świadczeń, Al. Armii Krajowej 101, Bielsko-Biała) na swój wniosek zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach świadczeń:

 • 05.2300.026.02 - rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym,
 • 05.2300.526.02 - rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od Świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że BIODENT Przychodnia Specjalistyczna s.c. Anna Sobieraj, Lucjan Sobieraj, z dniem 30.06.2022 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie położnictwa i ginekologii.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” - https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/.

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

05.08.2022 Napisane przez

Strona Śląskiego OW w Dzienniku Zachodnim
wydanie z dnia 5 sierpnia 2022 roku

 • Profilaktyka chorób skóry. Czerniak