Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

komunikaty, informacje, szkolenia

ilość wiadomości: 5
Plan zakupu świadczeń na rok 2020 - publikacja Śląskiego OW NFZ w Katowicach
Informacja dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgia naczyniowa –…
Informacja dla podmiotów planujących złożenie ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych świadczenia w zakresie pediatrii…
Komunikat nr 76/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i…
Komunikat nr 73/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i…
ilość wiadomości: 5