Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

zarządzenia i akty prawne o charakterze ogólnym

ilość wiadomości: 13
03.06.2020

Plan zakupu świadczeń na rok 2020 - publikacja Śląskiego OW NFZ w Katowicach

29.11.2019

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Śląskiego OW NFZ nr 358/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji oferentów uczestniczących w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne

ilość wiadomości: 13