Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 14
13.12.2019
Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie::
  • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I
umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 
29.01.2020
Wniosek z dnia 24.01.2020 r. do Dyrektora Oddziału o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 
03.12.2019
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego na rok 2020:
  • świadczenia kompleksowe KOSM
 
15.11.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
  • 3 - leczenie choroby Fabryego (ICD 10: E.75.2)
na obszarze: śląskie
 
03.12.2019
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
  • 3 - leczenie choroby Fabryego (ICD 10: E.75.2)
na obszarze: śląskie
 
14.11.2019
Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie::
  • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I
umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 
ilość wiadomości: 14