Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

aneksowanie umów wieloletnich

ilość wiadomości: 3
Komunikat nr 63/2019 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji aktualizacyjnej dla umów wieloletnich na rok 2020 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
Aplikacja konkursowa NFZ-KO 2019.05.1.0
Aplikacja konkursowa NFZ-KO 2019.05.1.0 – wersja skrócona
ilość wiadomości: 3