Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 1
23.12.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami o cenie oczekiwanej, terminach oraz pracy BOKO) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny:
 • 31 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar I
 • 32 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar II
 • 33 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar III
 • 34 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar IV
 • 35 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar V
 
23.12.2019
Zespół transportu medycznego - prezentacja - spotkanie informacyjne 23 grudzień 2019 r. - omówienie wstępnych założeń organizacyjnych i merytorycznych
 
23.12.2019
Zespół transportu medycznego - prezentacja - spotkanie informacyjne 23 grudzień 2019 r.
 
23.12.2019
Komunikat 78/2019 (wraz z załącznikami) dla oferentów planujących przystąpienie do postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego w sprawie oświadczeń o gotowości udzielania świadczeń
 
09.01.2020
Informacja (wraz z załącznikiem) dla oferentów planujących przystąpienie do postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego
 
10.01.2020
Informacja w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w ogłoszonych postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego:
 • 31 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar I
 • 32 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar II
 • 33 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar III
 • 34 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar IV
 • 35 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar V
 
15.01.2020
Informacja w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w ogłoszonych postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego:
 • 31 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar I
 • 32 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar II
 • 33 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar III
 • 34 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar IV
 • 35 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar V
 
21.02.2020
Oświadczenie z dnia 21 lutego 2020 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego:
 • 32 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar II
 • 33 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar III
 • 34 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar IV
 
21.02.2020
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego:
 • 31 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar I
 • 35 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar V
 
06.03.2020
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego:
 • 32 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar II
 • 33 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar III
 • 34 - świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego - obszar IV