Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 1
19.10.2020

Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

  • świadczenie medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych
 
22.10.2020

Komunikat nr 55/2020 dla oferentów w związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych w ramach programu rządowego

  • świadczenie medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych
 
04.11.2020

Oświadczenie z dnia 4 listopada 2020 roku o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza

  • świadczenie medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych

kody postępowań:

12-20-000204/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000209/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000210/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000213/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000215/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000219/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000226/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000230/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000231/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000234/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000236/REH/05/2/05.1310.408.02/01

 
24.11.2020

Oświadczenie z dnia 24 listopada 2020 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

  • świadczenie medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych

kody postępowań:

12-20-000206/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000207/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000208/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000211/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000216/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000217/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000218/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000221/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000223/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000225/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000227/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000232/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000233/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000235/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000237/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000238/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000239/REH/05/2/05.1310.408.02/01

 
30.11.2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

  • świadczenie medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych

kody postępowań:

12-20-000205/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000212/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000214/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000220/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000222/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000224/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000228/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000229/REH/05/2/05.1310.408.02/01

 
04.12.2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

  • świadczenie medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych

kody postępowań:

12-20-000207/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000216/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000217/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000221/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000223/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000225/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000233/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000235/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000237/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000239/REH/05/2/05.1310.408.02/01

 
04.12.2020

Oświadczenie z dnia 4 grudnia 2020 roku o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza

  • świadczenie medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych

kody postępowań:

12-20-000206/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000208/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000211/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000218/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000227/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000232/REH/05/2/05.1310.408.02/01
12-20-000238/REH/05/2/05.1310.408.02/01