logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 12
21.12.2020
Decyzja administracyjna nr 1/12/2020/OD dotyczącą rozpatrzenia odwołania złożonego przez Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o., ul. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice od rozstrzygnięcia…
 
03.12.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu z zakresu świadczeń – rehabilitacja lecznicza postępowanie 232 oferta nr 1
 
02.12.2020
Ogłoszenie o wniesieniu protestu z zakresu świadczeń – rehabilitacja lecznicza postępowanie 232 oferta nr 1
 
01.12.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu – postępowanie 235 oferta nr 8
 
30.11.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu – postępowanie 223
 
30.11.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu – postępowanie 207
 
27.11.2020
Ogłoszenie o wniesieniu protestu – postępowanie 235
 
27.11.2020
Ogłoszenie o wniesieniu protestu – postępowanie 223
 
27.11.2020
Ogłoszenie o wniesieniu protestu – postępowanie 207
 
27.11.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu – postępowanie 208 oferta nr 1
 
ilość wiadomości: 12